بهترین و بدترین پارک های جهان Reviewed by Momizat on . Rating:

بهترین و بدترین پارک های جهان

نویسنده: هدا کاملی

در سایت (PPS (Projects for Public Space، لیستی از بهترین و بدترین پارک ها به همراه بهترین و بدترین میدان ها را تهیه کردیم. ما تمام این پارک ها و میدان ها را خیلی خوب می شناسیم. یعنی آنها را در زمان های مختلف سال مورد مطالعه قرار دادیم و حداقل ۵ بار.از آنها بازدید کردیم. هدف ما از تهیه این لیست ها بیان نیاز این فضاها به بهبود است.
01
The Piazza del Campo in Sienna, Italy در صدر لیست بهترین میدان های جهان
دلیل واقعی ما برای انجام این کار این است که  شما فکر کنید. ما می خواهیم نظرات شما را در مورد پارک های بزرگ و میادین که نیاز به تعمیرات اساسی و جدی دارند، بشنویم.
برخی از این گزینه ممکن است شما را شگفت زده کنند. بریانت پارک نیویورک (New York’s Bryant Park) یک بار در لیست افتخار ما از فضاهای عمومی بزرگ قرار گرفته بود و در حال حاضر ما آن را در لیست پارک هایی که نیاز به تغییرات بزرگ دارند قرار دادیم. (رجوع کنید به “وقتی که برای پارک های خوب اثفاقات بدی می افتد.” http://www.pps.org/september2004_bryant)
انتخاب های ما در شمال امریکا و اروپا، جایی که پارک ها و میدان ها فرم های کلاسیک از فضای عمومی است. امیدواریم در آینده حیطه کار را گسترش دهیم.
توضیح مفصل که دلیل انتخاب هر پارک را مشخص می کند در صفحه مخصوص آن پارک بخوانید.

بهترین پارک ها
۱٫ Plaza Hidalgo, Mexico City
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=756
۲٫ Luxembourg Gardens, Paris
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=39
۳٫ Central Park, New York, NY
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=1
۴٫ Prospect Park, Brooklyn, NY
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=21
۵٫ Jardin des Tuileries, Paris
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=364
۶٫ Parc Guell, Barcelona
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=40
۷٫ Kungsträdgården, Stockholm
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=38
۸٫ Palais Royal, Paris
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=354
۹٫ Place des Vosges, Paris
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=41
۱۰٫ Boston Public Garden, Boston, MA
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=10
۱۱٫ Parque del Retiro, Madrid
۱۲٫ Parc de la Ciutadella, Barcelona
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=80
۱۳٫ Balboa Park, San Diego, CA
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=27
۱۴٫ Golden Gate Park, San Francisco, CA
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=74
۱۵٫ Saint James Park, London
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=661
۱۶٫ Stanley Park, Vancouver, BC
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=856
۱۷٫ Royal Botanic Gardens, Sydney
۱۸٫ Royal Botanic Gardens, Edinburgh
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=2
۱۹٫ Main Beach Park and Heisler Park, Laguna Beach, CA
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=87
۲۰٫ ۶th and B Community Garden, New York, NY
۲۱٫ Paley Park and Greenacre Park, New York, NY
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=70
۲۲٫ Jackson Square, New Orleans, LA
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=72
۲۳٫ Vondelpark, Amsterdam
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=217
۲۴٫ Hong Kong Park, Hong Kong
02
#۶ Parc Guell
03
#۷ Kungsträdgården
04
#۱۳ Balboa Park

بدترین پارک ها
۱٫ Parc Diagonal del Mar, Barcelona
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=623
۲٫ Parc André Citröen, Paris
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=718
۳٫ Parc de la Villette, Paris
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=369
۴٫ Tate Modern, London
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=640
۵٫ The National Mall, Washington, DC
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=757
۶٫ Logan Circle, Philadelphia, PA
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=758
۷٫ Civic Center, San Francisco, CA
۸٫ Forum des Halles, Paris
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=725
۹٫ Bryant Park, New York, NY
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=521
05
#۲ – Parc André Citröen

بهترین میدان ها و پلازاها
۱٫ Piazza del Campo, Sienna
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=78
۲٫ Piazza San Marco, Venice
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=79
۳٫ Campo Santa Margherita, Venice
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=478
۴٫ Pioneer Courthouse Square, Portland
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=19
۵٫ Hotel de Ville (City Hall), Paris
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=352
۶٫ Rittenhouse Square, Philadelphia, PA
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=393
۷٫ Rathaus Park (City Hall), Vienna
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=126
۸٫ Union Square Park and Greenmarket, New York, NY
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=24
۹٫ Piazza Navona, Rome
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=911
۱۰٫ Washington Square, San Francisco
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=66
۱۱٫ Rockefeller Plaza, New York, NY
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=402
۱۲٫ Plaza de la Constitucion (Zocalo), Oaxaca, Mexico
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=6
۱۳٫ Plaza de Armas, Cuzco, Peru
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=612
۱۴٫ Post Office Square, Boston, MA
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=20
06
#۶ Rittenhouse Square
07
#۱۲ (Plaza de la Constitucion (Zocalo

بدترین میدان ها و پلازاها
۱٫ City Hall Plaza, Boston, MA
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=148
۲٫ Place de la Concorde, Paris
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=719
۳٫ United Nations Plaza, San Francisco, CA
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=910
۴٫ Guggenheim Bilbao public spaces, Bilbao
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=827
۵٫ ABN AMRO Headquarters Plaza, London
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=642
۶٫ Ernst and Young Headquarters, London
۷٫ Proctor and Gamble Headquarters, Cincinnati, OH
۸٫ HUD Plaza, Washington, DC
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=146
۹٫ GLA Building and Plaza (City Hall), London
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=645
۱۰٫ Foley Square, New York, NY
۱۱٫ Astor Place, New York, NY
۱۲. Pershing Square, Los Angeles, CA
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=796
۱۳٫ Museu d’Art Contemporani de Barcelona, Barcelona
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=624
۱۴٫ Placa Paisos Catalans, Barcelona
http://www.pps.org/gps/one?public_place_id=626
08
#۵ ABN AMRO Headquarters Plaza
09
#۸ HUD Plaza

منبع: http://www.pps.org/september2004bestworst

ارسال یک دیدگاه

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا