سخن سردبیر نشریه شماره ۷۶

به نام پروردگار زیبایی ها درود به چه شتابی می رود... زمان را می گویم. چشم بر هم می گذاری و باز که می کنی، می بینی ایستگاه  آخر است. آری ، این لحظه ،در این سال و این شماره ، ایستگاه آخری است که از دانشگاه شهید بهشتی میزبان شما هستیم. قطار نشریههمچنان پر انرژی و امیدوار با هدایت دوستان دانشجو معماری منظر از دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) قزوین به سوی ایستگاه های آتی به پیش می تازد. این شماره ویژه نامه ای ...

ادامه نوشته

رو به سوی چشمه

مقدمه: گرایش و تمایل به آب و ستایش آن از دیرباز به شکل های گوناگون وجود داشته است. در باغ ایرانی صورت های مختلف حضور آب ،شرط زیبایی منظر است. علیرغم یک گمان نادرست که توجه به آب در باغ ایرانی را به اقلیم خشک ناحیه مرکزی ایران نسبت داده اند، تصور باغ ایرانی به مثابه یک کل،بدون نقش آفرینی آب، ناممکن است. ) چشمه عمارت هایی که از گذشته برای ما به یادگار مانده است موید علاقه ایرانیان به آب در دوره های مختلف بوده ...

ادامه نوشته

سردر و مناره مسجد جامع، نشانه ای در منظر شهری سمنان قدیم

چکیده: عناصر معماری گاه در مقیاس خود آن بنا دیده و تحلیل می شوند و گاه در مقیاس بسترشان. آن چه به عنوان بخش کالبدی منظر شهری مطرح است، مربوط به معماری تک تک ساختمان های سازنده کالبد شهر است . عناصر این ساختمان ها نیز در مقیاس شهر عمل می کنند. از جمله این عناصر، نمادها و نشانه های شهری هستند که گرچه نقش بخشی از یک معماری را بازی می کنند ، نقشی هم در منظرشهردارند. در شهرهای حاشیه کویر مانند سمنان ، که بنا به ...

ادامه نوشته

آسمان در پس زمینه شهرهای کویری

مقاله حاضر نتیجه مشاهدات و دریافت های سفر به شهر سمنان و گذر از بخشی از کویر مرکزی ایران است. آنچه در این مقاله به آن پرداخته می شود تلاشی است در جهت توصیف خصوصیات آسمان شهرهای کویری مانند سمنان و آنچه منظر این شهرها را از دیگر مناطق متفاوت می سازد. در شهرهای کویری از جمله سمنان، آسمان از نظر رنگ، خط آسمان، دورنمای شهری و حتی از منظر خانه های کویری دارای خصوصیات قابل توجهی است. مجموعه ی این خصوصیات منظر آسم ...

ادامه نوشته

نحوه ورود به چشمه علی دامغان

چکیده: نحوه ورود به هربنا،همچون آغاز یک موسیقی،شروع یک فیلم و سرآغازیک کتاب است.همان طورکه تاثیرعمیقی که اولین صحنه ی یک فیلم  در اولین سکانس خود در ذهن مخاطب می گذارد ،اولین تصاویری که در لحظه ی ورود به بنا در ذهن نقش می بندد ،ازمهمترین عوامل تاثیرگذار در درک یک بنا از منظر مخاطب است. در این مقاله پس از بیان ضرورت توجه به امر نحوه ی ورود وحرکت دربنا به بررسی چگونگی تاثیر این امر برمخاطب وشکل گیری تصویر منظ ...

ادامه نوشته

تشابه تکیه پهنه و تکیه ناسار در بازار سمنان

انسان با قرار گرفتن در یک مکان به طور نا خوداگاه و گاه ، آگاهانه نشانه ها و خصوصیاتی از آن را به ذهن می سپارد که که با قرار گرفتن در سایر محیط ها در صدد قیاس  نشانه های مشابه بر می آید. بدین ترتیب برای مجموعه هایی که از ترکیب نقاط عطف و فضاهای جنبی به صورت سلسله مراتبی و پشت سر هم تشکیل شده اند نظیر پروژه های طراحی شهری ، معماری منظر و گاها معماری ، رعایت و بررسی این نکته که این نقاط عطف واجد کدامین ویژگی ه ...

ادامه نوشته

منظر مجازی در چشمه علی دامغان

در چشمه علی دامغان مخاطب به محض حضور در باغ به دلیل خود نمایی عنصر آب در آن، خود به خود به کناره ی استخر کشیده می شود؛ در این حین هرچه نزدیک تر می شود، انعکاس تصاویر در آب برای وی مشهودتر است. اینکه هر آنچه در افق دید ناظر وجود دارد؛ اعم از سطح زمین، بوته ها، درختان، بناها، منظره های دور دست مثل توالی کوه ها و سرانجام آسمانِ بی انتهایِ آبی، در آینه ی آب به صورت قرینه تصویر می شود، در نوع خود برای ناظر مفهوم ...

ادامه نوشته

نمود اندیشه آیینی در کالبد معماری چشمه علی دامغان

چکیده معماری باغ های ایرانی ضرورتا بسط و توسعه طبیعت به درون قلمرو ساخت بشر است .آماده سازی زمینه ای برای ادراک و تجربه ورزی و درک پنهان از عوامل سازنده آن است. معنای معماری ، نهفته در پاسخ ها و واکنش های کهنی است که توسط انسان و ادراکات حسی تداعی می شود ، و ملزم به پاسخ گویی به نمونه های نخستین فعالیت ها است که توسط صفات موروثی حفظ و نگهداری شده اند. معماری باغ چشمه علی دامغان ، توجه وجودی و ادراک حسی ما ا ...

ادامه نوشته

نشانه در سمنان

شهر،نشانه ،سفر دیدن هدف می خواست و شوق،سفری پر از تجدد، راه طی می شد در جست و جوی نقطه عطفی شاید تا ، نگاهی صرف آن شود، کویر و جاده،آبی و خاکی،سفید و سیاه ،تکراری و عجیب  و گاهی سراب . ایستگاه اول :استوانه ای پر از سایه ،درخت کهنسال در پس بنایی متخلخل،قرار گاهمان شد، تا بیانی باشد بر خاصیت  نشانه ای درخت قدیمی،با سایه ای عظیم. دورها چشمه ای جوشیده بود، جایگاه تقدس دخیل هایشان زیر درخت کج خلق،  نماد ابدیتی ا ...

ادامه نوشته

رنگ در منظر چشمه علی دامغان

چکیده رنگ یکی از عناصر تشکیل دهنده منظر بوده و به نوعی از تعامل طبیعت و دست ساخت های انسان حاصل می گردد. بدین ترتیب علاوه بر این که از زندگی انسان ها تاثیر می پذیرند بر آن نیز تاثیر می گذارند. در این مقاله به بررسی موضوع رنگ در سمنان به عنوان منظریدر حاشیه کویر پرداخته شده و فضای چشمه علی دامغان به عنوان نمونه موردی بیان می شود. کلمات کلیدی: منظر، رنگ، چشمه علی، مجموعه مقدمه امروزه هنگامی که در سمنان قدم می ...

ادامه نوشته

بررسی چند نظرگاه در چشمه علی دامغان

آنجا که نظرگاه دل درویش است - صد چشمه آب زندگانی بیش است. حافظ چکیده: مقاله حاضر نوشتاری است بر اساس مشاهدات و برداشت های نگارنده در سفر پژوهشی دانشجویان معماری منظر به شهر سمنان و دامغان در مهرماه سال 1390. هدف و تلاش بر آن بوده تا با نگاه و رویکردی منظری به توصیف و بیان چند نظرگاه در چشمه علی دامغان پرداخته شود. کلمات کلیدی: چشمه علی، دامغان، نظرگاه، منظر، باغ ایرانی مقدمه: چشمه علی دامغان محل جوشش چشمه ا ...

ادامه نوشته

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا