سخن سردبیر نشریه شماره ۷۲

در پی تجربه مکان های اصیل، فهم انسان از جهان پیرامون تغییر می یابد و این امر از ملزومات یادگیری، خصوصا در رشته نوپای منظر است. در همین راستا، سال گذشته تعدادی از دانشجویان منظر دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس و بین المللی امام خمینی قزوین طی دو سفر پژوهشی، از شهر های نیاسر،  آران و بیدگل، نوش آباد و ماسوله بازدید نمودند و هر یک با نگاهی منظرین به جستجوی نکته ای ناگفته در مکان های مختلف سفر پرداخته ...

ادامه نوشته

ماسوله؛ منظر پایدار شهری

چکیده پایداری یک معنای نسبی دارد، پایدار ماندن یعنی ادامه دادن و به جلو رفتن است. منظر پایدار پدیده ای است که توقف ندارد و در تمام سال ها و برای تمام نسل ها زنده و پویا است و به بقای خود ادامه می دهد. منظری است که برخاسته از هویت یک قوم و ملت است. در این مقاله پس از بیان مفهوم پایداری و تعریف منظر پایدار و بیان عوامل تأثیرگذار در آن به بررسی این عامل در روستای تاریخی ماسوله پرداخته می شود. روستایی که پس از ...

ادامه نوشته

باز شناسی الگوی فراکتالی در منظر مصنوع ماسوله

چکیده در  بازدیدی که از روستای ماسوله به عمل آمد، سعی شد با تامل در "منظر ماسوله"، و با نگاهی نکته سنج، به دقایق موجود در آن پی ببریم. نخست، رودخانه ی خروشان روستای ماسوله والگوی خاص حرکت آب در میان سنگهای موجود در مسیر، مورد توجه قرار گرفت. به آن، نام "الگوی دماغه ها" را دادیم. سپس متوجه شدیم در این الگو، می توان شباهت ساختاری بین مقیاس خرد (حرکت آب در میان سنگریزه ها) و مقیاس بزرگتر (حرکت رودخانه در میان ...

ادامه نوشته

تأثیر بستر طبیعی در شکل گیری فضاهای جمعی شهری

چکیده شهر نیاسر را به عنوان یکی از شهرهایی که کاملاً متأثراز عناصر طبیعی است می توان معرفی کرد. باغ - شهری که عناصر طبیعی کوه ، آب و گیاه به عنوان عناصر سازنده منظر طبیعی با حضور خود در این شهر ، سازماندهی و مکان یابی فضاهای شهری را به سمتی سوق داده تا فضاهای جمعی با رفتاری همانند نظرگاه طبیعی در کنار این عناصر و یا برای نظاره آنها ایجاد شوند. کوه هیم ، آبشار و چشمه های نیاسر و باغ های میوه در این شهر از عن ...

ادامه نوشته

گذری بر عوامل تأثیر گذار بر ایجاد حس حیات و هویت و تعلق به مکان در فضاهای شهری

چکیده نوشتار حاضر،پژوهشی است بر گرفته از برداشتهای نگارنده در سفر پژوهشی نیاسر گروه معماری منظر سال 1389 .تلاش بر آن بوده تا با رویکردی منظرین در مقایسه دو شهر نیاسر و آران بیدگل به تبیین ارتباط و تعامل متقابل منظر شهر با حس حیات و پویایی و نتیجتا حس تعلق به مکان در فضاهای شهر پرداخته شود. طرح مسئله با مشاهده این شهرها در طی سفر دو روزه و دیدار از بعضی فضاهای این  دو شهر،با قدم زدن در کوچه باغ های نیاسر و م ...

ادامه نوشته

تعامل عینیت و ذهنیت در منظر آئینی؛ نمونه موردی حسینیه خانقاه در شهرستان آران و بیدگل

چکیده با عبور از کوچه و گذرهای هر محله در شهر , فضاهایی توجه ما را به خود جلب می کنند که گویی قلب تپنده این محله ها می باشند . با آنکه کالبد ساختمانها تفاوت اندکی با سایر بناها دارد اما چیزی در آنها موجود است که آنها را متفاوت از سایر ابنیه کرده است , شاید : مراسم و آئینها , حضور مردم در کنار هم , حتی خاطرات و یادمانهایی که از روزهای خاص برایمان به یادگار مانده , ...  در واقع حضور مردم و دلیلی که مردم را در ...

ادامه نوشته

حصارهای دیروز درسی برای گارد ریل های امروز

 چکیده حصارهاي نياسر فراتر از كالبد بوه و عناصري منظرين هستند ،كه توامان  سه هدف منظر را در برمي گيرند. باتوجه به  لزوم حفظ هويت و تداوم ويژگي هاي آن، هرگونه حصاري كه در بافت ايجاد مي شود، بايستي به نحوي  ملهم از وضع موجود طراحي گردد ،تا بحث هويتي و مردم آشنايي فضا همنچنان باقي بماند. کلمات کلیدی: حصار، نياسر، هويت، زيبايي شناسي، كاركرد  مقدمه مسئله اصلي شهرها و انسان هاي امروزي، معزل بي هويتي است ، معزلي ك ...

ادامه نوشته

بررسی تاثیر کثرت فضاهای مذهبی در شکل گیری منظر

چکیده: با حضور در محیط شهر آران و بیدگل بالاخص بافت کهن شهر , می توان به حجم انبوه ابنیه مذهبی پی برد. این فضاها برآمده از ذهن مردم شهر است و به همین سبب دارای ارزش و سازنده نوعی منظر خاص است ;  این منظر فعالیت ها و زندگی مردم را نیز تحت تاثیر قرار می دهد . در این بررسی به دنبال یافت علت وجود این منظر نبوده و هدف بررسی چگونگی تاثیر این منظر روی فعالیت ها و زندگی جاری مردم شهر می باشم. فرضیه: فضاهای مذهبی نق ...

ادامه نوشته

ماسوله؛ منظر همنشین با طبیعت

چکیده "طبیعت" به عنوان یکی از عناصر پایه در تعریف و ایجاد منظرهمواره موضوع مورد مطالعه معماران ، شهرسازان و معماران منظر است.وجود و چگونگی تعامل انسان با آن است که به منظر شکل و هویت می بخشد. اما چگونگی این تعامل در دوره های مختلف زندگی بشر رویکردهای متفاوت به خود دیده است. آنچه در این مقاله مورد بررسی ست، بیان چگونگی این ارتباط در منظر ماسوله است . منظر ماسوله منظری ست طبیعی و مصنوع ، اما به گونه ای که این ...

ادامه نوشته

در؛ عنصری منظرین در نوش آباد

چکیده در بررسی دید و منظر نوش آباد ، به در خانه هایی برخوردیم که دارای نگاره های تزئینی فلزی می باشند. این نگاره های فلزی بر درهایی که مربوط به صد سال اخیر می باشند دیده شده اند. با توجه به توضیحات اهالی، این طرح ها بر روی درهای قدیمی نیز وجود داشته و فراوانی آن نیز نسبت به حال بیشتر بوده است. نقش این نگاره ها اکثرا به شکل شمسه بودند که در همه جا دارای تقارن محوری و در اکثر جاها از تقارن مرکزی برخوردار بودن ...

ادامه نوشته

فراخوان مسابقه طراحی دانشجویی معماری منظر- ایفلا ۲۰۱۲

زمینه: قدرت دگرگون کننده طراحی منظر در شهرها، آگاهی از ارزش معماری منظر در خلق محیط های زندگی ای که طیف گسترده ای از کیفیت لازم برای زندگی معنی دار شهری را برآورده نموده، افزایش داده است. هدف از این مسابقه دانشجویی معماری منظر رسیدن به نکاتی به شرح زیر است: تولید ایده های جدید در مورد اینکه چگونه طراحی منظر خلاق به طور قابل توجهی زندگی را به روش های گوناگون دگرگون می نماید (به طور مستقیم و / یا به طور غیر م ...

ادامه نوشته

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا