سخن سردبیر نشریه شماره ۴

همه ایده های خوب برای تحقق به یک فضای مناسب نیازمندند. هدف "منظر" فراهم آوردن فضایی برای تضارب و تبادل اندیشه ها و فعالیت های علمی و عملی انجام شده در حوزه معماری منظر است. با توجه به محدودیت تعداد اساتید در گروه های معماری منظر، ارائه نظرات مطرح شده در کلاس ها، شیوه طرح و پروژه های عملی دروس در دانشکده های مختلف، امکان حضور مجازی و بهره مندی از کلاس درس تعداد بیشتری از صاحب نظران در این زمینه را فراهم می س ...

ادامه نوشته

مفهوم منظر شهری

 مقدمه ادموند بیکن بر این اعتقاد است که ساختن شهر یکی از بزرگترین دستاوردهای بشری است که شکل آن همواره شاخص شناخت بی رحم درجه تمدن بشر بوده و خواهد بود. او مجموعه تصمیمات مردم ساکن آن شهر را تعیین کننده شکل آن می داند و به نظر او در شرایط خاص، حاصل تاثیر این تصمیمات در یکدیگر قدرتی است چنان روشن و شکیل که به زاده شدن شهری اصیل می انجامد. بیکن در بخشی از کتاب «طراحی شهرها» به عنوان «شهر حاصل عملی ارادی» بر ا ...

ادامه نوشته

تصویر ذهنی – قسمت اول

 پيشگفتار  هنگامي كه از رابطه بين انسان و محيط صحبت مي كنيم منظور ادراك محيطي است كه در درجه اول به شناخت محيط و بعد به درك آن توسط انسان مربوط مي شود. مشاهده محيط به مفهوم ايجاد تصوير ذهني بر اساس تجارب و مشاهدات گذشته است. اگر ذخيره اطلاعات در ذهن به خوبي سازمان پيدا نكرده باشد، بهره گيري از آن اطلاعات جهت بازشناسي محيط و ايجاد تصوير درست و كامل مشكل خواهد بود. فضاهاي ناخوانا فضاهايي هستند که تصوير مشخصي ...

ادامه نوشته

درآمدی بر موضوع “منظر راه”

مسيرها پيوستگي ميان مكان هاي مختلف كلان شهرها را حفظ كرده و به عنوان حلقه هاي اتصالي نقاط مختلف شهر به شمار مي روند. منظر راه به عنوان منظري معرفي مي شود كه رانندگان و مسافران در بزرگراه ها و مسير هاي دسترسي مي بينند. ما مي توانيم از پتانسيل اين سازه هاي عظيم مهندسي در برابر عناصر نازيباي آنها استفاده كنيم. محدوديت هاي ناشي از برش توپوگرافي و اختلاف ارتفاعات بوجودآمده همه مي تواند با فاكتور هاي طراحي نظير ن ...

ادامه نوشته

مصاحبه با دکتر مجتبی انصاری، رئیس دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مجتبی انصاری دارای مدرک دکتری معماری از دانشگاه تهران در سال 1378 با موضوع رساله "ارزش های باغ ایرانی، دوره صفوی، اصفهان" می باشد. وی از سال 1378 به عنوان عضو هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس در بخش معماری مشغول به تدریس شده است. وی در دانشگاه های هنر تهران، الزهراء، تهران، شهید رجائی، امام خمینی و شاهد نیز تدریس کرده است. متن زیر خلاصه ای از مصاحبه با ایشان در مورد تعریف معماری منظر و جایگاه آ ...

ادامه نوشته

جایزه حرفه ای طراحی منظر

معرفی ASLA: انجمن معماران منظر آمریکا در سال 1899 پایه گذاری شد. این انجمن در ابتدا با 11 عضو آغاز به کار کرد که این تعداد هم اکنون به بیش از 16000 رسیده است. ASLA درصدد است تا معماری منظر را بصورت حرفه ای گسترش بدهد که این مهم را از طریق ارتباطات، آموزش و حمایت عمومی انجام می دهد. تعریفی که ASLA از معماری منظر ارائه داده آنرا شامل تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، طراحی، مدیریت و حفاظت و حمایت از محیط زیست طبیعی ...

ادامه نوشته

سلسله مباحث گیاهان در معماری منظر – قسمت اول

گام نخست: طبقه بندي گياهان سرگذشت انسان از سرآغاز زندگي اش بر روي زمين همواره با گياهان پيوندي ناگسستني داشته است. از گياه ممنوعه خورد و بر زمين آواره و سرگشته گشت. پس از آن گياه در لحظه لحظه ي زندگي اش جاري بوده و هست. نقوش گياهي در آثار گوناگون از نقاشي هاي ديواري بر غارها گرفته تا مفرغ ها و سفالينه ها و نقش برجسته ها و ... همه و همه نشانگر نقش گياهان در زندگي، اعتقادات و باورهاي انسان از آغاز تا به امروز ...

ادامه نوشته

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا