سخن سردبیر نشریه شماره ۳

و اين سيمرغ پرواز كند بي‌جنبش و بپرد بي‌پر و نزديك شود بي‌قطع اماكن صفير او خفتگان را بيدار كند و نشيمن او در كوه قاف است و همة نقش‌ها از اوست و او خود رنگ ندارد و در مشرق است آشيان او و مغرب از او خالي نيست. شهاب‌الدين سهروردي در شمارة نخست "منظر" گفتيم كه اهداف غايي آن، تعمق در ماهيت مسائلي خاص و ارتقاء مفاهيم نظري در حوزة دانش منظر است. لازمة چنين تعمقي فزوني ‌گرفتن متون معتبر و پژوهش ‌هاي درخور است. بي‌ ...

ادامه نوشته

عناصر ساخت منظر

مقدمه با رشد شهرها و حومه ها ميل شديدي به يكنواختي منظر پديد آمد، به طوري كه تفاوت اندكي در خوصيات موجود بين نواحي مختلف شهرها و محله ها ديده مي شد و اين امر طراحان را ترغيب نمود كه در جهت شناخت و سپس تقويت شاخص هاي منحصر بفرد هر ناحيه در طراحي هاي خود بكوشند. عناصر ساخت منظر به دو دسته قابل تقسيم هستند: عناصر طبيعي، شامل انسان، حيوانات، گياهان، خاك، آب، باران و باد. عناصر مصنوع، شامل مبلمان، اتومبيل، مسيره ...

ادامه نوشته

مصاحبه با دکتر منصوری، مدیر گروه رشته معماری منظر در دانشگاه تهران

دكتر «سید امیر منصوری»  فارغ التحصیل دکتری معماری منظر یا «Landscape» از دانشگاه لاویلت و دكترای تاریخ معماری از دانشگاه سوربن فرانسه است. او پس از مراجعت به ایران اقدام به تدریس و تاسیس رشته معماری منظر در دانشگاه تهران كرده است. این دپارتمان در دانشگاه تهران از سال 1380 تاكنون در مقطع كارشناسی و كارشناسی ارشد فعال بوده است. ایشان همچنین با ایجاد مرکز تحقیقات نظر گامی مهمی را در گسترش پژوهش در عرصه هنر، مع ...

ادامه نوشته

سخنرانی ژان کریستوفر بای

جناب آقاي ژان کريستوفر باي در تاريخ هشتم آبان 1385 خورشيدي به همت انجمن علمي معماري منظر در آتليه معماري منظر پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه تهران به منظور گفتمان در موضوع قرائت منظر و پرسش و پاسخ حضور به هم رساندند. آنچه پيش روست گزارش مختصري از آن گفتمان است. ژان کريستوفر باي مدرس مدرسه ي ملي عالي طبيعت و منظر در شهر بلواي فرانسه، در حقيقت نويسنده و تئوريستيني است که منظر موضوع اصلي نوشته هاي او را تشکيل مي د ...

ادامه نوشته

معرفی سایت ایفلا (فدراسیون بین المللی معماران منظر)

ايفلا يا اتحاديه بين المللي معماران منظر، جايگاه و جامعة جهاني معماري منظر را ايجاد نموده و با فراهم کردن مديريت و برنامه ريزي باعث حمايت از توسعة اين جامعه و حضور موثرشان در درک محيط جذاب، مناسب و پايدارشده است. ايفلا در سال 1948 در دانشگاه کمبريج لندن توسط سرجفري جليکو به عنوان اولين صاحب امتياز بنيان نهاده شد. در اين سايت مي توان به تازه ترين اطلاعات و خبرهای معماري منظر، از همة نقاط جهان دست پيدا کرد و ...

ادامه نوشته

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا