سخن سردبیر نشریه شماره ۱

"هيچ تجربه انساني در ابتدا كامل نيست." انگيزه شكل گيري فضايي براي تبادل افکار، ديدگاه ها و مطالب در موضوع معماري منظر به اواسط سال 1385 باز مي گردد. با تشکيل انجمن هاي علمي - دانشجويي معماري منظر در دانشگاه هاي تهران، شهيد بهشتي و تربيت مدرس، ايده انجام فعاليت هاي مشترک در قالب همکاري اين سه انجمن مطرح شد. "نشريه اينترنتي منظر" به پيشنهاد پژوهشکده نظر و همکاري مشترک اين سه انجمن، شکل گرفت و به عنوان اولين ن ...

ادامه نوشته

تاریخ معماری منظر

مقدمه: معماري منظر هنر و دانشي جديد، نوپا و نا آشنا است که از تلفيق و آميزش علومي مختلف پديد آمده و با توجه به موفقيت آن در طراحي و توجه به فضاهاي محيطي و بيروني افراد و همچنين نياز به ايجاد حس زيبايي در فضاهاي شهري، در چند دهة اخير موفقيتي ويژه و ممتاز کسب کرده است. اهداف اين رشته بر سه زمينه زيبايي شناسي، کارکردي و خواناسازي محيط بر اساس فرهنگ و هويت افراد و جامعه شناخته مي شود. (منصوري، 1383) بنابراين با ...

ادامه نوشته

معماری منظر چیست؟

معماری منظر رشته ای است که از لحاظ آموزش آکادمیک در کشور ما عمر کوتاهی دارد و هنوز جایگاه واقعی خود را در فرهنگ عمومی و جامعه حرفه ای به دست نیاورده است. علت این امر را می توان در عدم ارائه تعریفی جامع از آن برای عموم، مشخص نبودن حوزه فعالیت آن و تداخل رشته های وابسته جستجو کرد. این نوشتار با هدف معرفی رشته معماری منظر، جایگاه حرفه ای و حوزه نفوذ آن ارائه می شود و می کوشد تا در نهایت به یک تعریف مشخص و کامل ...

ادامه نوشته

در آمدی بر موضوع “منظر، انسان، جامعه”

پرسش: قرار است اين مطلب آغاز و درآمدي باشد بر موضوع منظر و ارتباط آن با انسان و جامعه. اما پيش از هر چيز اين پرسش به ذهن مي آيد كه آيا در حالي كه موضوع "منظر" خود موضوع چندان مشخص و معيني نبوده و اين مساله از نوپا و ناشناس بودن آن (خصوصاً در كشور ما) و - بسيار مهم تر - از گستردگي و پيچيدگي اين رشته و وجود زمينه‌هاي فراوان مرتبط يا وابسته به آن ناشي مي شود، مي توان دست به بررسي و تحليل ارتباط آن با موضوعات د ...

ادامه نوشته

مصاحبه با آقای مهندس شیبانی، مدیر گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی

معماری منظر را چگونه تعریف می کنید؟ فضای زیست انسانی دارای دو بخش فضای بسته و فضای باز است. به آن قسمت از فضای باز که در آن زندگی و حیات اتفاق می افتد فضای بیرونی می گوییم. در حقیقت معماری منظر نقش طراحی فضای باز یا فضای بیرونی را در محیط زندگی دارد. این فضای باز یا فضای بیرونی می تواند اعم از فضای معماری دارای عملکردهای مختلف یا شهری دارای عملکردهای مختلف باشد. منظور از فضای معماری دارای عملکردهای مختلف فض ...

ادامه نوشته

سمینار همگام با معماری منظر

سمینار "همگام با معماری منظر" از سلسله سمینارهای هفته پژوهش با هدف معرفی انجمن معماران منظر آمریکا و زمینه های فعالیت آن در روز دوشنبه، چهارم دیماه، در تالار شهید دلبری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در ابتدا آقایان امیر سمیاری و امین ماهان (دانشجویان معماری منظر ورودی 1384) به معرفی اصول طراحی منظر خیابان با رویکرد به مسئله پایداری پرداختند. آنها مواردی چون امنیت، آسودگی، دسترسی منا ...

ادامه نوشته

معماری منظر باغ های تاریخی بهشهر و قلمرو آن

اولین پایان نامه ای که در دوره كارشناسي ارشد معماري منظر دانشگاه تهران، تدوین و دفاع شد، بر بستری از عناصر تاریخی، فرهنگی، ادبی، هنری و طبیعی شکل گرفته است. هر یک از این عناصر، نقش متفاوت و در عین حال، مکملی را در فضای پایان نامه برعهده گرفته اند که انگیزه های اصلی انتخاب مفاهیم، مصادیق و تمثیل های بکار گرفته شده در پروژه محسوب می شوند. بستر تاریخی، پدیده های کالبدی برجای مانده از گذشته (دوران صفوی، قاجار و ...

ادامه نوشته

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا