طرح منظر ۱؛ طراحی پارک محله Reviewed by Momizat on . نقش تجسم خلاق در فرآیند طراحی می توانیم هر چیز را به همان شیوه ای که همواره انجام داده ایم انجام دهیم و می توانیم به اختیارها و انتخاب های متفاوتی بنگریم و به ک نقش تجسم خلاق در فرآیند طراحی می توانیم هر چیز را به همان شیوه ای که همواره انجام داده ایم انجام دهیم و می توانیم به اختیارها و انتخاب های متفاوتی بنگریم و به ک Rating:

طرح منظر ۱؛ طراحی پارک محله

نقش تجسم خلاق در فرآیند طراحی
می توانیم هر چیز را به همان شیوه ای که همواره انجام داده ایم انجام دهیم و می توانیم به اختیارها و انتخاب های متفاوتی بنگریم و به کاری تازه دست بزنیم . هر لحظه مجالی تازه برای تصمیمی تازه است . برای خلق یک طرح موثر مهمترین گام دست یافتن به این تجربه است که طرح باید از منشا سرچشمه گیرد.منشا یعنی سرچشمه عشق و خرد و انرژی لایتناهی عالم . تماس با منشا یعنی وصل شدن به ضمیر برتر یا موجود خداگونه ای که در درون ما ماوا دارد. (تجسم خلاق – شاکتی گواین)
اولین کلاژ تجربه ای برای آشنا شدن با ابزاری نو و مهیج در فرآیند طراحی بود .ایده ومنطقی از پیش تعیین شده و مشخص در کار نبود اما احساس جریان داشت .گزینش و ترکیب تصاویر جذاب و سرگرم کننده بود .در ترکیب تصاویر ابهامی منجر به برداشت های چندگانه می شد. با خیره شدن در کلاژها و قرارگرفتن در وضعیت مراقبه می توانستم فضاهای جدیدی را کشف کنم .اشیا برای ساختن شکلی تازه با هم ترکیب می شدند واین کاوش سیری از انتزاعی نزدیک به واقعیت تا انتزاعی تماماً ذهنی و خیالی داشت.در کلاژ دوم ایده منطقی و تقریبا از پیش تعیین شده در انتخاب اجزا وتصاویر موثر بود در این گام کلاژها واسطه خلق یک فضای تازه نبودند. احساسم پیش تر از کلاژها حرکت می کرد و محدودیت در تصاویری که از مجلات گزینش می کردم آزاردهنده بود.مانند وزن و قافیه ای که گاهی مانع از بیان ناب احساس یک شاعر می شود و شاعر برای رهایی از این تصنع اوزان را می شکند و قوافی را دور می ریزد . در ذهنم دنیایی از تصاویر نامحدود بود . می توانستم با مراقبه و تمرکز بر یک تصویر ذهنی ، از میان آن تصاویر و فضاهای بی شماری را بیرون کشم بی آنکه از کلاژ به عنوان یک واسطه استفاده کنم .اما ویژگی متمایز کننده کلاژ از سایر روش ها تاکید بسیار آن بر دیدن و مشاهده و استفاده از چشم در کنار ذهن است .یکی دیگر از کاربردهای کلاژ جسمیت بخشیدن به فضاهای طراحی شده است. کلاژهای انتهایی ارائه شده در واقع پرسپکتیو هایی از حوزه های مختلف پارک اند از جمله دریاچه مرکزی پارک ، مسیرهای حرکتی ، پوشش های گیاهی ، کف سازی و مصالح و …به واسطه این کلاژ ها نشان داده شده اند.برداشت های سطحی بدون رجوع به حافظه پنهان و لایه های درونی ذهن منجر به طرح های سطحی و تکراری می شوند.روش کلاژ تمرینی برای ایجاد این ارتباط و شناخت آگاهانه تر خود است .طراح با طی کردن صحیح و صادقانه مسیر طراحی ، در برخورد با بخش های ناشناخته و مجهول وجود خود به سطح وسیع تری از آگاهی دست می یابد. در طی روند طراحی هر گاه تلاشی برای به ضابطه در آوردن فضا و استفاده از یک هندسه قوی انجام می دادم با شکست مواجه می شد گویی این تلاش محرکی بیرونی بود که یارای مقابله با منشا پیچیده درونی را نداشت.

13 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

 “دانلود فایل های پیوست مطلب”

—————————————————————————————–

Icon of طرح منظر 1 طراحی پارک محله طرح منظر 1 طراحی پارک محله (817.6 KB)

 &nbsp  &nbsp &nbspتعداد دانلود: 34

 &nbsp  &nbsp &nbspزمان آخرین دانلود: چهارشنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۷

——————————————————————————————

ارسال یک دیدگاه

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا