فراخوان مسابقه طراحی دانشجویی معماری منظر- ایفلا ۲۰۱۲ Reviewed by Momizat on . Rating:

فراخوان مسابقه طراحی دانشجویی معماری منظر- ایفلا ۲۰۱۲

نویسنده: سعیده تیموری

زمینه:
قدرت دگرگون کننده طراحی منظر در شهرها، آگاهی از ارزش معماری منظر در خلق محیط های زندگی ای که طیف گسترده ای از کیفیت لازم برای زندگی معنی دار شهری را برآورده نموده، افزایش داده است.
هدف از این مسابقه دانشجویی معماری منظر رسیدن به نکاتی به شرح زیر است:

  • تولید ایده های جدید در مورد اینکه چگونه طراحی منظر خلاق به طور قابل توجهی زندگی را به روش های گوناگون دگرگون می نماید (به طور مستقیم و / یا به طور غیر مستقیم)
  • افزایش آگاهی از مزایای گوناگون طرح های منظر ابتکاری و استراتژیک برای شهرها و شهرک ها

01

تکالیف:
یک منطقه مشکل ساز در شهر یا شهرک خودتان (یا هر شهر یا شهرک دیگری) با میراث غنی اجتماعی و فرهنگی که ارائه دهنده ی فرصت هایی برای تحول و دگرگونی است، شناسایی کنید. تغییر و دگرگونی در منطقه مورد نظر را با کاربرد خلاق و استراتژیک سیستم ها و یا زیرساخت های منظر، نه تنها با هدف بهبود زندگی مردم بلکه به طور همزمان برای به حداکثر رساندن توسعه هویت فرهنگی، طراحی نمایید. جنبه های اجتماعی و بصری نکات خاصی هستند که در ارائه خدمات می توانند به عنوان یک کاتالیزور در تبدیل محیط به فضاهای پر جنب و جوش، معنا دار و لذت بخش شهری مورد توجه قرار گیرند.

طراحی باید پاسخگوی موارد ذکر شده ذیل باشد:
نه تنها توجه به جنبه های ملموس اجتماعی و فرهنگی منظر  بلکه تا حد زیادی توجه به جنبه های نامحسوس آن. تحول و دگرگونی کامل زندگی از طریق سیستم های منظر و یا مداخلات زیرساختی که شامل فهم احتمالات اثرات اجتماعی و فرهنگی چنین مداخلاتی است.
پدیده های اجتماعی و فرهنگی (و همچنین استراتژیک، مداخلات منظر خلاق)که اغلب برای ارتباط موثر به ابتکار و نوآوری در تکنیک های ارائه نیاز دارد (به خصوص در افرادی که لزوما طراح نیستند).
توجه به پدیده های موجود در بافت و زمینه، تاکید تنها بر تجزیه و تحلیل نیست بلکه برگردان استراتژیک، خلاق و یا نوآورانه آنها به طراحی بیشتر مورد توجه است.
اقتصاد به معنای (صرفه جویی در طراحی)؛ اما نه لزوما با تاکید بر مداخله حداقل، بلکه بیشتر با تاکید بر حداکثر برگشت در”سرمایه گذاری” منظر به روش های متنوع.
تامین زیرساخت (ارائه خدمات) می تواند به مراتب بیشتر از تامین نیازهای اساسی مردم مورد استفاده قرار گیرد، بلکه با تفکر خلاق و راهبردی می تواند ابزار قدرتمندی برای تحول اجتماعی، اقتصادی، اکولوژیکی و تغییر بصری قابل توجهی در مکان شود (منظر به عنوان یک عامل توسعه ی ظرفیت).
دگرگونی استراتژیک و تدریجی محیط در دنیای مواجه با کاهش سرمایه ها و منابع در دسترس، در حال تبدیل شدن به یک رویکرد به شدت مناسب است (مدیریت تحول مناظر به سوی آینده ای پایدار تر).
مقیاس خاصی از مداخلات مشخص نشده است، با این حال پوستر باید ایده ها و مفاهیم، حوزه/ منطقه، و جزئیات طرح پیشنهادی را نشان می دهد. تصمیم گیری (رویکرد ها، اصول، استراتژی ها و غیره) نیز باید آشکار باشد، نه اینکه تنها شامل تجزیه و تحلیل و طرح نهایی باشد.
کلیپ های ویدیویی زیر را به عنوان الهام بخش طراحی خود مشاهده کنید!
http://www.youtube.com/watch?v=xoFLtHMWssY

قالب ارائه آثار:
آثار نهایی که در اندازه ۱۰۰٪ چاپ می شوند، شامل ۳ پوستر پرتره A1 (در اندازه دقیق ۸۴۱mm x 594mm) هستند. پوستر ها در کنار یکدیگر با فاصله یmm 20بین هرکدام، نمایش داده می شوند. شرکت کنندگان باید خلاصه ای کوتاه از پروژه ی خود را (۲۵۰ کلمه حداکثر) نیز برای استفاده بالقوه در گزارش هیئت داوران یا نشریات بعدی ارائه دهند. تمام مدارک ارسالی کاملا باید به زبان انگلیسی که زبان رسمی ایفلاست، باشد.

جوایز:
۱st Prize – Group Han Prize for Landscape Architecture – $ 3,500 USD
۲nd Prize – IFLA Zvi Miller Prize – $ 2,500 USD
۳rd Prize – Merit Award Prize – $ 1,000 USD

شرکت کنندگان واجد شرایط:
مسابقه برای تمامی دانشجویان معماری منظر آزاد است (و یا دانشجویان مشغول به تحصیل دروه معماری منظر در دانشگاهی که در آن مدرکی به طور خاص به عنوان معماری منظر مشخص نشده است). شرکت گنندگان به هر دو صورت انفرادی و گروهی پذیرفته خواهند شد، و هر دانش آموز یا گروهی تنها مجاز به ارسال یک اثر خواهد بود. هرگروه ممکن است شامل رشته های دیگر نیز باشد، با این حال گروه های تا ۳ نفر باید حداقل، شامل ۱ دانش آموز معماری منظر، و گروه های ۴ یا ۵ نفره شامل حداقل ۲ دانشجوی معماری منظر باشند. از مدارک ارسالی میان رشته ای استقبال می شود، با این حال، طرح هنوز هم باید در پیکربندی منظر تمرکز نماید. تعداد اعضای هر گروه شرکت کننده نباید از ۵ نفر بیشتر باشد. معماران منظر مطرح و واجد شرایط، همکاران حرفه ای و همکاران اعضای هیئت داوران، و بستگان آنها ممکن است در این مسابقه شرکت داده نشوند.

تاریخ های مهم و مهلت ارسال آثار:
Entries submitted by 31 June 2012 (مهلت ارسال)
Adjudication 3-4 September 2012 (داوری آثار)
Awards presentation 5-7 September 2012  (ارائه جوایز)

ارسال یک دیدگاه

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا