معرفی کتاب Living Systems Reviewed by Momizat on . Rating:

معرفی کتاب Living Systems

نویسنده: آرزو شیردست

نویسندگان کتاب:
Liat Margolis, Landscape Architecture
Alexander Thomas, LandscapeArchitecture

 01

در دهه اخیر بحث تکنولوژی مواد و مصالح و نوآوری در این زمینه، در صدر چالش های طراحی قرار داشته و آگاهی نسبت به قابلیت‌های مصالح و تجزیه و تحلیل آنها در رأس پژوهش‌های حرفه‌ای و آکادمیک قرار گرفته است. مطرح کردن مواد و متریال‌های جدید و تکنولوژی‌های نو به عنوان یکی از مؤلفه‌های پایداری به عنوان جرقه اصلی برای نگارش کتاب از سوی نویسنده مطرح می‌شود.
کتاب «تکنولوژی و مصالح جدید در معماری منظر» در بخش اول به تشریح و کالبد شکافی ۳۶ پروژه اجرا شده و اجرا نشده در هفت فصل می‌پردازد، که در هر قسمت تکنولوژی مواد و مصالح با توجه به بستر، شرایط و مقیاس سایت موجود برای طراحی، مطرح می‌شود.
در بخش دوم کتاب، به معرفی تعدادی از تکنولوژی‌ها و مواد و مصالح نو در معماری منظر ‌پرداخته می‌شود؛ مصالحی چون پنل‌های دیواری سبز، سیستم‌های تجزیه‌پذیر برای رشد گیاهان، شبکه ها و ژئوتکستایل‌های قابل تجزیه برای تثبیت خاک، تایل‌های تثبیت کننده خاک، کودهای لاستیکی قابل تجزیه، بتن و آسفالت نفوذپذیر، پلیمرهای جاذب آب و رطوبت، Biobarrier، بیو فیلترهای هوا و…
طبقه بندی موجود در کتاب براساس فرایندها و مشخصات موجود صورت می‌گیرد. در حقیقت از طبقه بندی‌های مرسوم و سنتی مواد و مصالح تبعیت نکرده و طبقه بندی مواد و مصالح بر اساس استفاده و عملکردشان صورت می‌گیرد، نه بر اساس طبقه‌بندی مواد و محصولات به کار رفته در پروژه. البته دسته بندی موجود یک طبقه‌بندی مطلق، فراگیر و جامع نیست. هدف نویسنده از این دسته بندی نگرشی جدید بر زبان جدیدی از منظر و اصطلاحات وابسته به آن است.

از جمله سیستم های معرفی شده در این کتاب:
Launch System (سیستم بالارونده)
Stratify System (سیستم لایه لایه)
Fluid System (سیستم جریان ها)
Grooming System (سیستم نگهداری)
Digestive (هضم، در خود حل کردن)
Translate (انتقال – تبدیل)
Volatile

 02

سیستم Launch System

03

سیستم  Stratify System
سیستم  Fluid System

0405

سیستم  Grooming System

06

سیستم  Digestive

 07

سیستم  Translate

 08

سیستم  Volatile
اهداف نویسنده از نگارش کتاب، آشنایی با یافته‌های نو در زمینه تکنولوژی مواد و مصالح و نیز بهره‌گیری از فرصت‌ها و محدودیت‌های موجود در مواد ومصالح، تکنیک‌ها و روش‌های اجرایی به منظور رسیدن به اهداف و مقاصد طراحیست. اینکه چگونه یک پروژه فرآیند رسیدن ازتئوری تا عمل و اجرا را طی می‌کند و در این راستا چگونه تکنولوژی به کمک آن خواهد آمد یکی از اهداف نگارش این کتاب بوده است. در واقع این کتاب سعی دارد تغییر نگرشی نسبت به محیط اطراف از سمت طراحی های سنتی -که منظر را بدون محیط پیرامونی در نظر می‌گیرند- به سمت طراحی های جدید -که در آن مسائل ویژگی های محیطی مد نظر قرار می‌گیرند- ایجاد کند.

ارسال یک دیدگاه

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا