معرفی کتاب Design With Nature Reviewed by Momizat on . Rating:

معرفی کتاب Design With Nature

نویسنده: سمیرا محمدی

خلاصه موضوعی :
موضوع کتاب پیرامون پتانسیل های محیط طبیعی و اهمیت آنها در زندگی بشر می باشد. در همین راستا به ارائه ی روش هایی جهت دست یابی به طراحی پایدار (در تعامل با محیط) می پردازد.
در ادامه به بررسی ارتباط انسان به عنوان عضوی از طبیعت با محیط اطرافش پرداخته و محیط پیرامونی ما را تنها با جهان فیزیکی که شامل گیاهان، ستارگان، صخره ها، آب ها و خاک ها است، بررسی نمی کند، بلکه مخلوقات و پدیده های تاثیر گذار بر آن را به عنوان عوامل کلیدی به شمار می آورد.

01
چگونگی شکل گیری شهرها و زندگی شهرنشینی و اثرات مخرب آن در طبیعت را ذکر کرده و بسیاری از بلایای طبیعی و بیماری ها را که جوامع با آن دست به گریباتتد، ناشی از عدم شناخت طبیعت و برخورد نامناسب با آن می داند. آلودگی هوا، تشعشعات رادیو اکتیو، زباله های شیمیایی و آلودگی های ناشی از کارخانجات صنعتی حیات بیولوژیک را به خطر انداخته و به تبع آن تعادل طییعی را برهم زده است. بسیاری از حوادث طبیعی معلول دخل و تصرف نامناسب بشر در محبط زیست می باشد.
پس از ذکر مشکلات به ارائه ی راه حل پرداخته و نظریه بوم شناسی را مطرح می نماید و این امکان را به انسان می دهد تا با استفاده از ویژگی های طبیعی و شناخت آن به مکان یابی زیست گاه های شهری پرداخته و قابلیت های محیط را تقویت کرده و از تخریب آن بکاهد.

سر فصل ها: 

 1. شهر و حومه آن
 2. دریا و محیط پیرامون آن
 3. محدودیت
 4. یک قدم به جلو
 5. طرح و پوشش آن
 6. طبیعت درکلان شهرها
 7. ارزش ها
 8. پاسخ به ارزش ها
 9. کره زمین همانند کپسولی است
 10. مراحل ارزش گذاری
 11. حوزه رود خانه ها
 12. نواحی کلان شهرها
 13. مراحل و فرم
 14. شهر: روند و شکل
 15. شهر: سلامت و آسیب شناسی
 16. دور نما
  1. City and country side
  2. Sea and survival
  3. The plight
  4. A step forward
  5. The cast and the capsoule
  6. Nature in the metropolis
  7. On value
  8. A response of value
  9. The world is a capsule
  10. Processe as value
  11. The river basin
  12. The metropolitan region
  13. Processe and form
  14. The city :processe and form
  15. The city : health and pathology
  16. Prospect

“دانلود فایل های پیوست مطلب”

—————————————————————————————–

Icon of معرفي كتاب Design With Nature معرفي كتاب Design With Nature (61.8 KB)

 &nbsp  &nbsp &nbspتعداد دانلود: 4

 &nbsp  &nbsp &nbspزمان آخرین دانلود: چهارشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۳

——————————————————————————————

ارسال یک دیدگاه

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا