سخن سردبیر نشریه شماره ۸۰ Reviewed by Momizat on . Rating:

سخن سردبیر نشریه شماره ۸۰

نویسنده: سعیده تیموری

Jeld

و خدایی که در این نزدیکی است :
لای این شب بوها، پای آن کاج بلند.
روی آگاهی آب، روی قانون گیاه.
شاید اغراق آمیز به نظر بیاید اگر بگویم؛ منظر، دید و ذهن ما (دانشجویان معماری منظر) را به ابعاد پنهانی پیرامونمان باز کرد و این امکان را برایمان فراهم نمود که با نگاهی عمیق تر به آنچه در اطرافمان می گذرد بنگریم، و دیگر دلهره ی تداخل جنبه های عملی با جنبه های شاعرانه را نداشته باشیم، در عین حال رسالت خود را نیز به درستی به انجام رسانیم، ولی به جرأت می توانم بگویم این دقیقاً عین هدیه ی دلنشینی است که منظر به ما پیشکش کرد … و صد البته ما نیز قدرش را به خوبی می دانیم.
دوستان عزیزم، این شماره از نشریه اینترنتی منظر، آخرین شماره ای است که از دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در خدمت شما هستیم، شماره های بعدی نشریه به نمایندگی از دانشجویان معماری منظر دانشگاه تربیت مدرس، همچنان فعال و برقرار خواهد بود. امید است که مثل همیشه با حمایت های علمی و دوستانه خود ما را در این مسیر همراهی کنید.
یا حق

ارسال یک دیدگاه

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا