سخن سردبیر نشریه شماره ۷۹ Reviewed by Momizat on . Rating:

سخن سردبیر نشریه شماره ۷۹

نویسنده: سعیده تیموری

Jeld

مرا سفر به کجا می برد؟
کجا نشانِ قدم، نا تمام خواهد ماند و بندِ کفش به انگشت های نرمِ فراغت، گشوده خواهد شد؟
کجاست جای رسیدن، و پهن کردن یک فرش … ؟
سفر یعنی تغییر، یعنی تجربه، یعنی زندگی. سفر یعنی از فراغت ها فرصت ساختن؛  مشاهده، مقایسه و مکاشفه کردن. سفر یعنی پرده ها را کنار زدن و بی واسطه دیدن، کوله باری پر از خاطره یافتن و به پاسخِ پرسش های بیشمار رسیدن. سفر در معماری منظر یعنی بهترین ابزار برای خوانش و تفسیر منظر و تجربه انسان ها در طبیعت و تاریخ.
در این شماره از ماهنامه اینترنتی منظر، تعداد بیشتری از مقالات به یادداشت های برآمده از سفر دانشجویان و محققان معماری منظر به استان کردستان در خردادماه سال ۱۳۹۱ اختصاص دارد. هر یادداشت با موضوع متفاوت خود، دریچه ای پیش رویمان می گشاید برای بیشتر اندیشیدن، پرسیدن و البته به دنبال پاسخ برآمدن.
و اگر سفر نکنیم، نخواهیم دانست …
یا حق

ارسال یک دیدگاه

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا