سخن سردبیر نشریه شماره ۷۸ Reviewed by Momizat on . Rating:

سخن سردبیر نشریه شماره ۷۸

نویسنده: سعیده تیموری

Jeld
فرهنگ را می توان مجموعه ای پیچیده از دانش ها، باورها، هنر و آداب و رسوم یک جامعه دانست و منظر فرهنگی را در نگاهی کلی ترکیبى از کار انسان و طبیعت؛ حاصل نگاهى دیگرگونه به زیست همیشگى نسل بشر در بستر طبیعت، البته این مفهوم گسترده، محدود کردن آن را در تعریفی مشخص سخت می نماید.
در این شماره از ماهنامه اینترنتی منظر تعداد بیشتری از مقالات با جهت گیری در باب منظر فرهنگی و موضوعات مرتبط با آن خواهد بود، امید است که تلاش دوستان دانشجو در به اشتراک گذاشتن جستارهای علمی شان به عنوان بخشی کوچک از این موضوع گسترده، مورد استفاده و توجه مخاطبان عزیز قرار گیرد.
یا حق

ارسال یک دیدگاه

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا