سخن سردبیر نشریه شماره ۷۵ Reviewed by Momizat on . Rating:

سخن سردبیر نشریه شماره ۷۵

نویسنده: پریسا چعبی

Jeld
ترکش صدایی به گوشم می­خورد که از دوستش می­پرسد: “حالا چرا معماری منظر؟ اصلا این منظر چیست؟”
با خود زمزمه می­کنم: ” منظر…نظرگاه … نظر… دیدن… تماشا کردن… ” کم کم واژه ها به نظر بی معنی جلوه می­کنند. چشمانم را می­بندم تا دوباره به یاد بیاورم که چرا معماری منظر؟ آری… به یاد بیاورم!  زیرا گاهی یادمان می­رود که چه کمبودی در فضای زندگیمان ما را به سمت شناخت و پرداخت به مقوله معماری منظر سوق می­دهد.
یکی از رسالت های  نشریه اینترنی منظر، یادآوری اهمیتی است که باید به معماری فضای باز داد. این که فضاهای باز محیط زندگی مان وامانده­ایی در میان مجموعه فضاهای بسته نیستند، بلکه ارزشی برابر وحتی فراتر از آنها دارند.
در این راه، بیان دیدگاه های مختلف دوستداران و متخصصان منظر، می­تواند گستردگی این دانش را بیش از پیش آشکار سازد. نشریه اینترنتی معماری منظر جایگاهیست برای بروز جلوه های مختلف این دانش گسترده وآدرس جدید ایمیل نشریه ([email protected]  ) پلی است جهت ارتباط هر چه بهتر ما با شما .
با درود فراوان

ارسال یک دیدگاه

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا