سخن سردبیر نشریه شماره ۶۳ Reviewed by Momizat on . با گذشت سه سال از انتشار مجله اینترنتی منظر و در آستانه ورود به سال چهارم، نیاز به گسترش دامنه فعالیت های آن احساس می شود. یکی از فعالیت هایی که شورای سردبیری م با گذشت سه سال از انتشار مجله اینترنتی منظر و در آستانه ورود به سال چهارم، نیاز به گسترش دامنه فعالیت های آن احساس می شود. یکی از فعالیت هایی که شورای سردبیری م Rating:

سخن سردبیر نشریه شماره ۶۳

نویسنده: مرتضی ادیب

Jeld
با گذشت سه سال از انتشار مجله اینترنتی منظر و در آستانه ورود به سال چهارم، نیاز به گسترش دامنه فعالیت های آن احساس می شود. یکی از فعالیت هایی که شورای سردبیری مجله با جدیت به دنبال آن است، گسترش دامنه مخاطبان مجله در سطح بین المللی با هدف معرفی جامعه معماری منظر ایران به خارج از مرزها با راه اندازی بخش انگلیسی مجله و نیز ایجاد آشنایی بیشتر معماران منظر داخلی با تفکرات معماران منظر مطرح در سطح بین المللی با ایجاد بخشی با نام “معرفی معماران منظر” و انجام مصاحبه با افرادی است که کارهای آنها در این مجله ارائه شده است.
در گام نخست، در این شماره مصاحبه ای با آقای “استیون کوچ” یکی از معماران منظر جوان و مطرح در ایالات متحده که پیشتر کارهای او در این مجله معرفی شده بود، انجام شد تا از نزدیک با تفکرات او آشنا شویم. شما می توانید برای انجام مصاحبه های بعد سوالات خود از معماران منظر را برای ما ارسال نمایید و به این صورت ما را نیز در ارتقاء کیفیت مجله یاری نمایید.
تصویر روی جلد این شماره از یکی از پروژه های آقای “استیون کوچ” که جایزهExcellence  از جامعه معماران منظر آمریکا دریافت نموده است، انتخاب شده است.

ارسال یک دیدگاه

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا