سخن سردبیر نشریه شماره ۱۰ Reviewed by Momizat on . Rating:

سخن سردبیر نشریه شماره ۱۰

نویسنده: پرستو عشرتي

Jeld
“چه یک دست تنها، چه صد دست تنها … بی صدایی، بی صدایی است …
چه یک چراغ خاموش چه چلچراغ خاموش … خاموشی خاموشی است …
اما اگر من و تو، ما شویم چه با برکت می شود رفتن …”

همه چیز به آن بستگی دارد که تو چگونه بخواهی به آن بنگری؛ می توان مانند آن همگانی که تنها زیسته اند و تنها رفته اند، تنها زیست و رفت و یا در جمع بال و پر گرفت و پرواز کرد. دست کسانی را هم گرفت تا زودتر به اوجی که تو فتحش کرده ای برسند و بقیه نیرویشان را بگذارند برای فتح اوجی بالاتر.
زندگی یک مسیر خطی نیست که محکوم به طی کردن آن باشیم و خیلی که تلاش کنیم بر عرضش بیفزاییم. زندگی بعد سومی دارد که اگر از این قید و بندهایی که فردیت برایمان ساخته است رهایی یابیم، می توانیم در زلالی آسمانش پر بگشاییم و بالا رویم و بالاتر تا بدانجا که آن مسیر خطی موهوم را در پلان ببینیم و بر سادگی آن بخندیم.
در جمع باشیم و برای جمع.
نشریه اینترنتی منظر فرصتی است برای این در جمع زیستن؛ غنیمتش بشماریم …

پی نویس:
نشریه اینترنتی منظر در پی آن است که با گردآوری پایان نامه های منظر پایگاهی برای جستجوی اینترنتی آنها به وجود آورد. دانش آموختگان عزیز، با ارسال چکیده پایان نامه های خود، ما را در این مهم یاری رسانید.

ارسال یک دیدگاه

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا