سخن سردبیر نشریه شماره ۲ Reviewed by Momizat on . Rating:

سخن سردبیر نشریه شماره ۲

نویسنده: سعید اکبری

Jeld
و این سیمرغ پرواز کند بی‌ جنبش و بپرد بی ‌پر و نزدیک شود بی ‌قطع
اماکن صفیر او خفتگان را بیدار کند و نشیمن او در کوه قاف است و
همه نقش‌ها از اوست و او خود رنگ ندارد و در مشرق است آشیان او و مغرب از او خالی نیست.
شهاب‌الدین سهروردی

به‌ نام خداوند
در شماره  نخست “منظر” گفتیم که اهداف غایی آن، تعمق در ماهیت مسائلی خاص و ارتقاء مفاهیم نظری در حوزه دانش منظر است. لازمه چنین تعمّقی فزونی‌ گرفتن متون معتبر و پژوهش ‌های درخور است. بی ‌شک ترویج چنین نظرگاهی به حمایت و اهتمام بیشتر اندیشمندان و صاحب ‌نظران نیاز دارد.
توصیف ظواهر بی ‌ربط و عامیانه در ارتباط با حوزه ‌های مطرح‌ شده در شماره نخست و عدم پیگیری پژوهش ‌هایی هدفمند در باب این موضوعات، به فضایی پر ابهام همراه با نظرات ابتدایی انجامیده است.
لازم به ذکر نیست که هر جا دانش ما ناقص و مسائل و مشکلات در انتظار گشایش باشند، خلاء‌ های موجود در دانشمان و مسائل مطروحه را با طرح سؤالات مناسب و طلب جواب‌ هایی برای آنها، پر می‌کنیم. آنچه در این مجال مهم جلوه می‌نماید، چالش ‌برانگیزی پژوهش ‌ها در منظر است. بی‌شک سرآغاز هر پژوهشی در حوزه دانش منظر، با هدف دستیابی به اصول پایه، نیازمند شناختی جامع نسبت به موضوعات و ماهیت مسائل آن می‌باشد.
مقالات “منظر” با این نگرش کلی انتخاب می‌شوند. اما عناوین به ظاهر ناهمگون مقالات هر شماره، مبین پیوندهایی آشکار و نهان در سطوح مختلف این چالش‌ طلبی‌ هاست که از مقصودی واحد و پیش اندیشیده حاصل آمده‌اند.
هم ‌اندیشی نظرگاه ‌های مختلف، در فهم و تطبیق بهتر مطالب و ایجاد انگیزه‌ های قوی برای پرداختن به موضوعات جدید و بدیع را زمینه‌ساز است. علاوه‌ بر آن، همنشینی شایسته میان دو حوزه حرفه و رشته منظر را نیز فراهم می‌سازد. در واقع تمام همیّت این اندیشه ‌ها در مقوله منظر، پرداختن به مسائلی را شامل می‌شوند، که پاسخ‌ های آنها در قالب موضوعاتی خاص بیان ‌شده و تنها کافی است به درستی شناخته و تبیین گردند.
به لطف خداوند، این شماره، تصویری واضح ‌تر از آمال و اندیشه ‌های “منظر” را به مخاطبین وزین خود می‌نمایاند. استقبال دوستداران “منظر” و ارسال مقالات گوناگون تخصصی در حوزه دانش موضوع، اعم از تألیف و ترجمه، بر امید به استمرار این حرکت علمی افزوده است.
پر واضح است که با تداوم شماره‌ های “منظر”، بر توقعات به‌حق مخاطبین افزوده خواهد شد. لذا با توجه به ملاحظات مطرح‌ شده می‌توانیم با ارسال مقالاتی با محتوای بیش از پیش غنی و آراسته، شاهد شکوفایی و رشد این مجله نوپا باشیم.

به امید تحقق تمامی اهداف

ارسال یک دیدگاه

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا