مقدمه ای بر گیاهشناسی کاربردی و طراحی کاشت – قسمت پنجاه و نهم

 گلهای فصلی و دائمی نام فارسی: نرگس نام علمی:Narcissus spp نام انگلیسی:Daffodil خانواده:Amaryllidaceae طول دوره زندگی: دائمی ارتفاع بوته: 10 تا 50 سانتیمتر فواصل کاشت: 15 سانتیمتر شرایط خاک : ( از نظر رطوبت ) با زهکشی خوب نوع خاک: سبک و حاصلخیز شرایط نور: آفتاب – سایه – آفتاب مقاومت به سرما: دارد زمان و روش تکثیر: ازدیاد آن معمولا" از طریق تقسیم پیاز در خرداد ماه هنگامی که برگها  زرد شدند و یا در اواخر تابس ...

ادامه نوشته

مقدمه ای بر گیاهشناسی کاربردی و طراحی کاشت – قسمت پنجاه و هشتم

گلهای فصلی و دائمی نام فارسی:استاتیس نام علمی: Limonium spp. نام انگلیسی:Sea Lavender, Statice خانواده: Plumbaginaceae طول دوره زندگی:یکساله ، دوساله و دائمی ارتفاع بوته: تا 80 سانتیمتر شرایط خاک : از نظر رطوبت با زهکشی خوب نوع خاک :ترجیحا" شنی شرایط نور: آفتاب مقاومت به سرما : گونه های یکساله ندارند. گونه های دائمی دارند. زمان و روش تکثیر: برای تکثیر گونه های یکساله بذر آنها را از تیرماه تا آبان ماه می کار ...

ادامه نوشته

مقدمه ای بر گیاهشناسی کاربردی و طراحی کاشت – قسمت پنجاه و هفتم

گلهای فصلی و دائمی نام فارسی: نیلوفر نام علمی(Syn. I.Rubrocaerulea ) نام انگلیسی:Morning glory خانواده:Convolvulaceae طول دوره زندگی: یکساله ، دائمی ( با دوره زندگی کوتاه ) ارتفاع بوته: 3 تا 4 متر شرایط خاک : ( از نظر رطوبت ) با زهکشی خوب نوع خاک : با حاصلخیزی متوسط شرایط نور: همراه با سایه در داغ ترین هنگام روز مقاومت به سرما : ندارد زمان و روش تکثیر: از طریق کاشت بذر در بهار تکثیر می شود . گونه های چند سا ...

ادامه نوشته

مقدمه ای بر گیاهشناسی کاربردی و طراحی کاشت – قسمت پنجاه و ششم

گلهای فصلی و دائمی نام فارسی: آفتابگردان نام علمی:Helianthus spp. نام انگلیسی:Golden- flower offeru, sun- flower خانواده: Asteraceae(Compositae) طول دوره زندگی: یکساله ، دائمی ارتفاع بوته:تا 350 سانتیمتر فواصل کاشت : 30 تا 50 سانتیمتر شرایط خاک( از نظر رطوبت ) : با رهکشی خوب نوع خاک : حاصلخیزی غنی از هوموس ، قلیایی شرایط نور: آفتاب مقاومت به سرما : دارد زمان و روش تکثیر: ازدیاد گونه های چند ساله از طریق رنگ ...

ادامه نوشته

مقدمه ای بر گیاهشناسی کاربردی و طراحی کاشت – قسمت پنجاه و پنجم

گلهای فصلی و دائمی نام فارسی: قرنفل نام علمی: Dianthus barbatus نام انگلیسی : Sweet William خانواده:  Caryophyllaceae طول دوره زندگی:  دائمی ولی به عنوان گیاه دو ساله کشت می شود. ارتفاع بوته:تا 70 سانتیمتر شرایط خاک( از نظر رطوبت ) : با رهکشی خوب نوع خاک : خنثی تا قلیایی شرایط نور: آفتاب مقاومت به سرما : دارد زمان و روش تکثیر: جهت تکثیر بذر آن را در تیر و مرداد در خزانه کشت نموده و نشاء را در مهر و شهریور ب ...

ادامه نوشته

مقدمه ای بر گیاهشناسی کاربردی و طراحی کاشت – قسمت پنجاه و چهارم

گلهای فصلی و دائمی نام فارسی: کوکب نام علمی:Dahlia spp. نام انگلیسی: Georgina, Dahlia خانواده: Asteraceae (Compositae) طول دوره زندگی دائمی ارتفاع بوته:30 تا 150 سانتیمتر فواصل کاشت : نشاهای بذری به فاصله 30در30 سانتیمتر ، قلمه های ریشه دار به فاصله 75 در 37 سانتیمتر شرایط خاک( از نظر رطوبت ) : با رهکشی خوب نوع خاک : حاصلخیزی ، غنی از هوموس شرایط نور:آفتاب مقاومت به سرما :ندارد زمان و روش تکثیر: از طریق تقس ...

ادامه نوشته

مقدمه ای بر گیاهشناسی کاربردی و طراحی کاشت – قسمت پنجاه و سوم

گلهای فصلی و دائمی نام فارسی: پیچک نام علمی:  (Syn. C. minor) C+ onvolvulus tricolor نام انگلیسی:  Bind weed خانواده: Conovlvulaceae طول دوره زندگی: یکساله، دائمی (با دوره زندگی کوتاه) ارتفاع بوته: 30 تا 40 سانتی متر شرایط خاک (از نظر رطوبت): با زهکشی خوب نوع خاک: فقیر، با حاصلخیزی متوسط شرایط نور: آفتاب مقاومت به سرما: دارد زمان و روش تکثیر: در گونه های یکساله بذر آن را باید در اواسط بهار یا در پاییز در مح ...

ادامه نوشته

مقدمه ای بر گیاهشناسی کاربردی و طراحی کاشت – قسمت پنجاه و دوم

گلهای فصلی و دائمی نام فارسی: زبان در قفا نام علمی:(Syn. Delphinium consolida) (Syn. C.ambigua) Consolida ajacis نام انگلیسی: Larkspur خانواده:Ranunculaceae طول دوره زندگی: یکساله ارتفاع بوته: 30 تا 120 سانتی متر شرایط خاک (از نظر رطوبت): با رهکشی خوب نوع خاک: سبک و حاصلخیز شرایط نور: آفتاب مقاومت به سرما : دارد زمان و روش تکثیر: از طریق کاشت بذر از اوایل بهار تا اوایل تابستان و یا در پاییز تکثیر می گردد. ر ...

ادامه نوشته

مقدمه ای بر گیاهشناسی کاربردی و طراحی کاشت – قسمت پنجاه و یکم

گلهای فصلی و دائمی نام فارسی: شب بوی زرد (شب بوی خیری) نام علمی: (Syn.Erysimum cheiri) Cheiranthus cheiri نام انگلیسی:  Yellow gillyflower, Bleeding heart, Wall - flower خانواده: Brassicaceae (Cruciferae) طول دوره زندگی: دائمی (با دوره زندگی کوتاه) که به عنوان گیاه دو ساله کشت میشود. ارتفاع بوته: 25 تا 80 سانتیمتر شرایط خاک (از نظر رطوبت): با زهکشی خوب نوع خاک: شنی، قلیایی شرایط نور: آفتاب مقاومت به سرما : ...

ادامه نوشته

مقدمه ای بر گیاهشناسی کاربردی و طراحی کاشت – قسمت پنجاهم

گلهای فصلی ودائمی نام فارسی: گل تاج خروس نام علمی:Celosia argentea نام انگلیسی:Cockscomb خانواده: Amaranthaceae ارتفاع بوته : 20 تا 120 سانتیمتر طول دوره زندگی: دائمی که معمولا" به عنوان گیاه یکساله کشت می شود. شرایط خاک: ( از نظر رطوبت ) بازهکشی خوب شرایط نور : آفتاب مقاومت به سرما : ندارد زمان و روش تکثیر: از طریق کاشت بذر از اوایل تا اواخر بهار تکثیر می شود. رنگ گل : قرمز ، نارنجی ، زرد وکرم زمان گلدهی: ...

ادامه نوشته

مقدمه ای بر گیاهشناسی کاربردی و طراحی کاشت – قسمت چهل و نهم

گلهای فصلی و دائمی نام فارسی: فلفل زینتی نام علمی:Capsicum annum Var. acuminatum نام انگلیسی: Paprika, Chilli pepper خانواده: Solanaceae طول دروه زندگی: در مناطق گرمسیر دائمی ولی در اینجا به عنوان گیاه یکساله کشت می شود. ارتفاع بوته:تا 150 سانتی متر شرایط خاک (از نظر رطوبت): با زهکشی خوب شرایط نور: آفتاب مقاومت به سرما: ندارد زمان و روش تکثیر: از طریق کشت بذر در اوایل بهار تکثیر می گردد. رنگ گل: سفید ، زرد ...

ادامه نوشته

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا