طراحی پارک محلی

مقدمه بوي باغ و گلستان آيد همي بوي يار مهربان آيد همي برنميدار آن سوي باغ گام بوي افزون جوي و کن دفع ز کام (مثنوي ،دفتر دوم) براي درک مفاهيم معماري اين سرزمين بايد ديدگاه خاص فرهنگي را که اين مفاهيم در درون آن به وجود آمده‏اند شناخت و با آگاهي کامل دريافت نمود. در اين بررسي توجه ما فقط به دانشي عميق‏تر دربارة آنچه که از حيث آفرينش ازلي و بي‏زمان است معطوف بوده است. مقصود اين نيست که با نظر تحسر و اعجاب به گ ...

ادامه نوشته

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا