بررسی و تحلیل تفکرات چارلز جنکز – قسمت دوم

معرفی کلی باغ تفکرات کیهانی در میان تپه های کوتاه مناطق اسکاتلند جنوبی قرار دارد .این قطعه به وسعت 16/2 هکتار بخشی از زمین های متعلق به همسر جنکز(مگی کسویک) بود که خود نیز مهارت زیادی در زمینه ی باغ های چینی داشت و همراه او در طراحی این باغ موثر بود..بین سال های 1990 تا 2000 جنکز طرح هنری زیبایی را در این محل به وجود آورد که طرح های باغبانی و علوم متعلق به چندین قرن را در خود گنجانده است.طرح او از اصل اغتشا ...

ادامه نوشته

بررسی و تحلیل تفکرات چارلز جنکز – قسمت اول

چکیده در این تحقیق به معرفی و بررسی تفکرات و نمود اندیشه های چارلز جنکز در آثار طراحی شده توسط وی پرداخته ایم.چارلز جنکز بیشتر به عنوان منتقد معماری در سطح جهان مطرح است که تفکر پست مدرنیسم را پایه گذاری کرد.وی همواره فردی پیشرو در زمینه ی تئوری و نقد معماری بوده وهمگام با سبک های جدید آثاری تالیف و تنظیم نموده است.بعد از چاپ کتاب معماری پرش کیهانی ،جنکز تفکرات و عقایدش را در خصوص علوم نوین جهان ،در غالب مع ...

ادامه نوشته

عصار خانه نقطه عطفی جهت تعریف محور گردشگری تاریخی در آران و بیدگل

 چکیده: احيائ مركز تاريخي شهر در آران و بيدگل ،اصلي ترين عامل محرك توسعه درون افزا در اين شهر است. در حال حاضر اين اقدام محدود به بازسازي كالبد در حوزه ي مسكوني و مذهبي شده است. در صورتيكه عناصر منظرين ديگري وجود دارند كه قابل تامل مي باشند. يكي از راه هاي توسعه ي شهر آران و بيدگل تعريف محور گردشگري پياده اي در بافت تاريخي است كه دربرگيرنده عناصر شاخص مذهبي،مسكوني و فرهنگي باشد.نكته ي مهم اين است كه به پتان ...

ادامه نوشته

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا