سخن سردبیر نشریه شماره ۸۰

و خدایی که در این نزدیکی است : لای این شب بوها، پای آن کاج بلند. روی آگاهی آب، روی قانون گیاه. شاید اغراق آمیز به نظر بیاید اگر بگویم؛ منظر، دید و ذهن ما (دانشجویان معماری منظر) را به ابعاد پنهانی پیرامونمان باز کرد و این امکان را برایمان فراهم نمود که با نگاهی عمیق تر به آنچه در اطرافمان می گذرد بنگریم، و دیگر دلهره ی تداخل جنبه های عملی با جنبه های شاعرانه را نداشته باشیم، در عین حال رسالت خود را نیز به د ...

ادامه نوشته

سخن سردبیر نشریه شماره ۷۹

مرا سفر به کجا می برد؟ کجا نشانِ قدم، نا تمام خواهد ماند و بندِ کفش به انگشت های نرمِ فراغت، گشوده خواهد شد؟ کجاست جای رسیدن، و پهن کردن یک فرش ... ؟ سفر یعنی تغییر، یعنی تجربه، یعنی زندگی. سفر یعنی از فراغت ها فرصت ساختن؛  مشاهده، مقایسه و مکاشفه کردن. سفر یعنی پرده ها را کنار زدن و بی واسطه دیدن، کوله باری پر از خاطره یافتن و به پاسخِ پرسش های بیشمار رسیدن. سفر در معماری منظر یعنی بهترین ابزار برای خوانش ...

ادامه نوشته

سخن سردبیر نشریه شماره ۷۸

فرهنگ را مي توان مجموعه اي پيچيده از دانش ها، باورها، هنر و آداب و رسوم يك جامعه دانست و منظر فرهنگی را در نگاهی کلی تركيبى از كار انسان و طبيعت؛ حاصل نگاهى ديگرگونه به زيست هميشگى نسل بشر در بستر طبيعت، البته این مفهوم گسترده، محدود کردن آن را در تعریفی مشخص سخت می نماید. در این شماره از ماهنامه اینترنتی منظر تعداد بیشتری از مقالات با جهت گیری در باب منظر فرهنگی و موضوعات مرتبط با آن خواهد بود، امید است که ...

ادامه نوشته

فراخوان مسابقه بین المللی طراحی خانه

مقدمه: این مسابقه به دنبال طراحی خانه های مناسب برای افراد مسن و یا بی خانمان در داخل برخی از ثروتمندترین کشورهای جهان است. نرخ رو به رشد خانواده های تک نفره منجر به افزایش تعداد جوانان و افراد مسن مبتلا به فقر شده است که مجبور به زندگی در شرایط نامطلوب و زیراستاندارد هستند، این امر گاهی در بدترین شرایط، منجر به خوابیدن در سخترین حالت ممکن، شده است. برگزارکنندگان این مسابقه از طراحان، مهندسان، معماران و ساز ...

ادامه نوشته

سخن سردبیر نشریه شماره ۷۷

با نام و یاد خدای مهربان و با سلام باغ ما در طرف سایه ی دانایی بود. باغ ما جای گره خوردن احساس و گیاه، باغ ما نقطه ی برخورد نگاه و قفس و آینه بود. باغ ما شاید، قوسی از دایره ی سبز سعادت بود. چرا باغ مــا؟ ... چرا شهــر مــا، نه؟؟؟ صادقانه بگویم هر چه دنبال شعری برای سرودن شهرمان بودم، همه سیاه بود و سیمانی، همه گرفته بود و بی روزنه، و شروع همیشه آغازی می خواهد دلچسب تا توانی بماند برای ادامه راه. و اما شهر ...

ادامه نوشته

گذری بر عوامل تأثیر گذار بر ایجاد حس حیات و هویت و تعلق به مکان در فضاهای شهری

چکیده نوشتار حاضر،پژوهشی است بر گرفته از برداشتهای نگارنده در سفر پژوهشی نیاسر گروه معماری منظر سال 1389 .تلاش بر آن بوده تا با رویکردی منظرین در مقایسه دو شهر نیاسر و آران بیدگل به تبیین ارتباط و تعامل متقابل منظر شهر با حس حیات و پویایی و نتیجتا حس تعلق به مکان در فضاهای شهر پرداخته شود. طرح مسئله با مشاهده این شهرها در طی سفر دو روزه و دیدار از بعضی فضاهای این  دو شهر،با قدم زدن در کوچه باغ های نیاسر و م ...

ادامه نوشته

فراخوان مسابقه طراحی دانشجویی معماری منظر- ایفلا ۲۰۱۲

زمینه: قدرت دگرگون کننده طراحی منظر در شهرها، آگاهی از ارزش معماری منظر در خلق محیط های زندگی ای که طیف گسترده ای از کیفیت لازم برای زندگی معنی دار شهری را برآورده نموده، افزایش داده است. هدف از این مسابقه دانشجویی معماری منظر رسیدن به نکاتی به شرح زیر است: تولید ایده های جدید در مورد اینکه چگونه طراحی منظر خلاق به طور قابل توجهی زندگی را به روش های گوناگون دگرگون می نماید (به طور مستقیم و / یا به طور غیر م ...

ادامه نوشته

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا