تعریف منظر فرهنگی

چکیده: در این بخش به تعریف مفهومی و نه واژگانی از منظرفرهنگی پرداخته شده است. به طور کلی این منظر  تعاملی شامل تأثیرات متقابل این دو (منظر و فرهنگ) بریکدیگر است که تحت عنوان «منظر متأثر از فرهنگ» مطرح می شود.یعنی منطقه ای جغرافیایی و مکانی طبیعی که متأثر از فرهنگ بشری تغییر و تحول یافته. این منظر را به دلیل حضور انسان منظر فرهنگی می نامند. اهمیت این بحث در بخش «ذهنی» و «ادراکی» منظر است که همه جوانب فرهنگ ر ...

ادامه نوشته

یادداشت‌ هایی در باب منظر فرهنگی

مقدمه: سلسله یادداشت های "منظر فرهنگی" برگرفته از پروژه تحقیقاتی درس مبانی نظری نگارندگان در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران است. این تحقیق که به راهنمایی استاد "دکتر منصوری" انجام شده است، شامل مطالب و یادداشتهایی درباره مقوله منظر فرهنگی است. آنچه از این شماره در نشریه اینترنتی Manzar.ws تحت عنوان "منظرفرهنگی" ارائه می‌شود؛ حاصل جمع‌بندی و دسته‌بندی این تحقیقات در یادداشتهایی هفت‌گانه است که عبارتنداز: ی ...

ادامه نوشته

تشابه تکیه پهنه و تکیه ناسار در بازار سمنان

انسان با قرار گرفتن در یک مکان به طور نا خوداگاه و گاه ، آگاهانه نشانه ها و خصوصیاتی از آن را به ذهن می سپارد که که با قرار گرفتن در سایر محیط ها در صدد قیاس  نشانه های مشابه بر می آید. بدین ترتیب برای مجموعه هایی که از ترکیب نقاط عطف و فضاهای جنبی به صورت سلسله مراتبی و پشت سر هم تشکیل شده اند نظیر پروژه های طراحی شهری ، معماری منظر و گاها معماری ، رعایت و بررسی این نکته که این نقاط عطف واجد کدامین ویژگی ه ...

ادامه نوشته

آب، بهانه شکل گیری معماری و منظر

 آب به عنوان عنصری مقدس از دیرباز در معماری ایران حضور داشته است . از آنجا که آب آبادانی را با خود به همراه دارد، همواره سکونتگاه ها در اطراف ان شکل میگرفته و بنابراین در بررسی شکل گیری سکونتگاه ها توجه به آب غیر قابل چشم پوشی میباشد. در سفر به استان آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه از مکانهایی دیدن کردیم که در همه آنها آب بهانه شکل گیری آنها بود. آنچنان که اگر آب در قله کوه حاضر بود معماری نیز فارغ از عم ...

ادامه نوشته

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا