بررسی نگرش های معمار منظر Jacques Wirtz – نمونه موردی باغ Alnwick

چکیده: پيش از قرن 18 میلادی، طراحي چشم اندازها به شدت متکي بر هنر و نظرية آرمان گرايي بود و به طور مثال طبيعت را به صورت آرماني و کمال گراي آن تصور مي کردند ولي در اواخر قرن 18 میلادی ، طبيعت معناي جهان طبيعي را به خود گرفت و در نتيجه تقليد از طبيعت براي شکل دادن به آن مسخره آميز گرديد. (رهبر بهبهاني، 1382)  در ادامه، از آغاز قرن 20 میلادی، چشم انداز به عنوان مکاني که منتج از فرآيندها و عوامل شکل دهنده متفا ...

ادامه نوشته

تعامل عینیت و ذهنیت در منظر آئینی؛ نمونه موردی حسینیه خانقاه در شهرستان آران و بیدگل

چکیده با عبور از کوچه و گذرهای هر محله در شهر , فضاهایی توجه ما را به خود جلب می کنند که گویی قلب تپنده این محله ها می باشند . با آنکه کالبد ساختمانها تفاوت اندکی با سایر بناها دارد اما چیزی در آنها موجود است که آنها را متفاوت از سایر ابنیه کرده است , شاید : مراسم و آئینها , حضور مردم در کنار هم , حتی خاطرات و یادمانهایی که از روزهای خاص برایمان به یادگار مانده , ...  در واقع حضور مردم و دلیلی که مردم را در ...

ادامه نوشته

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا