آسمان شب کویر، منظر فراموش شده

با نگاهي به گذشته به اين مهم پي خواهيم برد كه گذشتگان ما پيوند عميقي با آسمان داشته اند در بسياري از افسانه ها و داستان هاي قديمي صحبت از تاثير ستارگان در سرنوشت افراد است. اعتقاد و باور مردم باستان به قلم زدن سرنوشت آنان توسط ستارگان بخشي از فرهنگ و هويت جمعي ما محسوب مي شود. در دنياي امروز شب هاي پر ستاره آسمان جاي خود را به نور افكن هاي آسمان خراش ها داده است و نور اتومبيل هاي در حال حركت در اتوبان ها جا ...

ادامه نوشته

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا