معرفی پروژه مسابقه طراحی میدان ورودی شهر اهواز – یادمان دفاع مقدس

این نوشتار معرفی پروژه ای است که در پاسخ به مسابقه "طراحی میدان ورودی شهر اهواز - یادمان دفاع مقدس" به عنوان یکی از گزینه های طراحی به سازمان زیباسازی شهر اهواز (برگزار کننده این مسابقه) فرستاده شد. هر چند به دلایلی این طرح از جمله طرح های برنده مسابقه اعلام نشد، اما شهرداری اهواز به علت شناخت نکات مثبت این پروژه آن را به عنوان طرحی قابل اجرا در یک میدان شهری در اهواز مورد توجه قرار داد. تصویر 1: دید از جنو ...

ادامه نوشته

برداشت و تحلیل منظر خانه ای در حال تخریب در روستای نوش آباد

چکیده: معماری خانه های ایرانی همواره با طبیعت ارتباطی صمیمانه داشت است.ازخانه های فشرده ودرونگرای مناطق سردسیر تاحیاط مرکزی هایخانه های نواحی گرم وخشک،همگی به نحوی بابسترخودهماهنگی داشته اند.جدایی بخش های زمستان نشین وتابستان نشین وحوض خانه نشانگراین واقعیت می باشند.علاوه براین که از لحاظ اقلیمی ومادی بامحیط خودسازگاری دارند.ازبعدمعنایی ومتافیزیکی هم ارتباط بسیارظریف وپرمحتوا برقرارکنند،به نحوی که،نوع گیاها ...

ادامه نوشته

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا