نقش و جایگاه رود در منظر شهری

چكيده رشد روزافزون شهرها در دهه هاي اخير باعث ايجاد كلانشهرهايي در اقصي نقاط جهان شده است. با توجه به جمعيت ميليوني اين شهرها و توقعات ساكنين آنها از فضاي باز شهري، شاهد تحولي در عرصهْ منظر شهري هستيم. نگاهي كه ديگر مبتني بر اصول و نهضت هاي گذشته نيست و نگرشي جديد به فضاهاي باز شهري را دارد. يكي از نقاط عطف توجه، در اين ادبيات نوين، عناصر طبيعي شهرها و از جمله رودهاي شهري مي باشند. فصل اول اين رساله در بيان ...

ادامه نوشته

آستانه و حریم فعالیت های انسانی در منظر شهری – قسمت دوم

نقش انسان و حریم های انسانی در طراحی مناظر شهری توجه به حقوق عابر پیاده و انسان در یک محیط شهری باید در اولویت قرار بگیرد. متاسفانه امروزه ما شاهد آن هستیم که توجه به حرکت ماشین در بافت های شهریمان بیش از پیش اهمیت پیدا کرده و و توجه به عابرین پیاده در وهله بعد قرار می گیرد. بافت های شهری ما در ایران را می توان در یک دید کلان به 2 قسمت تقسیم نمود: بافت های طراحی شده پیش از حضور ماشین در آنها و بافت های طراح ...

ادامه نوشته

آستانه و حریم فعالیت های انسانی در منظر شهری – قسمت اول

چکیده درساخت کالبد شهر به همان اندازه که عناصر فیزیکی دخیل هستند، رفتارهای انسانی نیز دخالت دارند؛ این حقیقت که انسان برای هر فعالیت نیاز به یک بستر رفتاری دارد و این بستر با آستانه و حریم آن تعریف می شود، حقیقتی است که اغلب درطراحی نادیده گرفته می شود. درترسیم حریم هر فعالیتی می توان از رویکرد بوم شناختی و نظام اجتماعی به عنوان الگویی کارآمد که با ماهیت پیچیده روابط محیط و فعالیتهای انسانی همخوانی دارد است ...

ادامه نوشته

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا