نشانه در سمنان

شهر،نشانه ،سفر دیدن هدف می خواست و شوق،سفری پر از تجدد، راه طی می شد در جست و جوی نقطه عطفی شاید تا ، نگاهی صرف آن شود، کویر و جاده،آبی و خاکی،سفید و سیاه ،تکراری و عجیب  و گاهی سراب . ایستگاه اول :استوانه ای پر از سایه ،درخت کهنسال در پس بنایی متخلخل،قرار گاهمان شد، تا بیانی باشد بر خاصیت  نشانه ای درخت قدیمی،با سایه ای عظیم. دورها چشمه ای جوشیده بود، جایگاه تقدس دخیل هایشان زیر درخت کج خلق،  نماد ابدیتی ا ...

ادامه نوشته

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا