طراحی شهری و راهکارهای پدافند غیر عامل

چکیده امروزه مي توان با بکارگيري اقدامات موثر و کاربردي و حتي الامکان کم هزينه و چند منظوره در مرحله قبل از بحران، به ميزان زيادي از شدت و گستردگي خسارات و تلفات ناشي از خطرات ( نظامی و غیر نظامی – طبیعی ) کاست. از مهمترين اين اقدامات، استفاده از  اصول پدافند غيرعامل به عنوان راه حلی جهت کاهش خطرپذيري در برابر خطرات مختلف و افزايش کارايي هنگام روبرو شدن با خطر  است که بايد در سطوح مختلف برنامه ريزي  و از جب ...

ادامه نوشته

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا