بررسی رابطه انسان و طبیعت – لزوم بازگشت نگاه معناگرا و نمادگرا به طبیعت

چكيده مهم ترين دلايل و انگيزه هاي نوشته شدن اين مقاله نخست اهميت موضوع «طبيعت» (و متعاقب آن رابطه ي آن با انسان) در منظر و معماري منظر و سپس علاقه ي شخصي نگارنده به سينما و داريوش مهرجويي به عنوان يكي از فيلم سازان مورد علاقه و درخت گلابي به عنوان يكي از فيلم هاي محبوب- بوده است. هدف در اين مقاله نه ايجاد ارتباطي بين سينما و معماري منظر، بلكه در نظر گرفتن فيلم درخت گلابي به عنوان بستري براي نگاهي دقيق تر و ...

ادامه نوشته

در آمدی بر موضوع “منظر، انسان، جامعه”

پرسش: قرار است اين مطلب آغاز و درآمدي باشد بر موضوع منظر و ارتباط آن با انسان و جامعه. اما پيش از هر چيز اين پرسش به ذهن مي آيد كه آيا در حالي كه موضوع "منظر" خود موضوع چندان مشخص و معيني نبوده و اين مساله از نوپا و ناشناس بودن آن (خصوصاً در كشور ما) و - بسيار مهم تر - از گستردگي و پيچيدگي اين رشته و وجود زمينه‌هاي فراوان مرتبط يا وابسته به آن ناشي مي شود، مي توان دست به بررسي و تحليل ارتباط آن با موضوعات د ...

ادامه نوشته

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا