پروژه مدیریت یکپارچه Komadugu – Yobe

Komadugu شبکه ای از رودخانه ها و تالاب هایی است که مساحتی در حدود 148000 کیلومتر مربع از منطقه (Sudan- Sahel) در شمال شرقی نیجریه و جنوب شرقی نیجر را پوشش می دهد. حوضه اصلی این بستر به وسیله دو روخانه اصلی زهکشی شده است. کشاورزی، توریسم، ماهیگیری و استفاده از جنگل های اطراف مهمترین وسیله امرار معاش جوامع محلی از حوضه این رودخانه می باشد که این مهم موجبات تخریب و انحطاط اکوسیستم های طبیعی این بستر را فراهم آ ...

ادامه نوشته

مرمت منظر تالاب ها

مقدمه: "طبیعت یک مبنع لازم برای زندگی است، نیروی زندگی بخشی است که در بطن همه ایده ها، خلاقیت ها و سلامت انسان وجود دارد." (فیضی، 1387، 6) امروزه "بین استفاده مداوم از طبیعت و محیط زیست، تنش های فزاینده ای وجود دارد." ( بل، 1383، 407) که موجب پیچیده شدن راه حل ها در زمینه حفاظت، مرمت و بازسازی منابع طبیعی شده است. از آنجایی که "طبیعت نه یک چیز یکنواخت بلکه متنوع است که تغییراتش تابعی است از زمین شناسی تاریخ ...

ادامه نوشته

اکولوژی گیاهی و جنگل های سواحل جنوبی دریای خزر

چکیده : برای ایرانی ها جنگل و درخت در شمال کشور معنی می شود و غیر از آن دیگر هیچ . البته همین برداشت ناقص از این جنگل های با ارزش  هم به واسطه ی سفر ها و تفریحات به دست می آید و گرنه هیچ حساسیت و تعهدی نسبت به جنگل های ایران که در تعادل اکوسیستم طبیعی ایران نقش غیر قابل انکاری دارد ٬ وجود ندارد . در این مقاله سعی بر این است که با معرفی خصوصیات و ویژگی های برجسته ی جنگل های هیرکانی بتوان در ترغیب افراد در حف ...

ادامه نوشته

نظام هندسی حاکم بر باغ سازی پلکانی ایرانی (باغ تخت شیراز)

چکیده : قدم نهادن در باغ های ایرانی ،ما را به اندیشه  وا می دارد که چه رمز و رازی در پس ظاهر آراسته ی آن ها نهفته است که بعد از گذشت قرن ها کهنه نمی گردند و همچنان با نگاهی جذاب انسان امروز را به سوی خود دعوت می کنند . آیا این جز پایداری باغ های ایرانی در گذر زمان می تواند باشد ؟ اما آنچه در باغ های ایرانی مبرهن و واضح است ،وجود هندسه انسان سازی است که در کنار طبیعت آنچنان زیبا قرار گرفته است که توانسته فضا ...

ادامه نوشته

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا