مطالعه بسترشناسی سایت دانشگاه شیراز

شناخت فرصت ها و تهديدهای بستر طبيعی يک پروژه در مراحل مختلف طراحی ، اجرا و طول عمر يک طرح تأثير شگرفی دارد و برقراری يک تعامل  و تعادل پايدار بين يک پروژه منظرسازی يا معماری و نيروهای طبيعی بستر آن ، به نحوی که به صورت يک نظام خودکفا با حداقل کنترل انسان در آيد، می تواند در بلوغ و بقای طرح نقشی مؤثر را ايفا کند. درس بستر شناسی سطحی و مهندسی سايت در صدد ارائه معيارها و ابزارهای شناخت و تحليل ويژگی های طبيعی ...

ادامه نوشته

معرفی کتاب Living Systems

Living Systems Innovative materials and technologies for landscape architecture Liat  Margolis / Alexander  Robinson Birkhauser-2007 در دهه اخير بحث تکنولوژی مصالح در صدر چالش های طراحی قرار داشته و دانش نسبت به قابليت های مصالح و پردازش آنها در رأس پژوهش های حرفه ای و آکادميک در پيشبرد يک برنامه عملی در طراحی نوين بوده است. در نتيجه ی اين توجه به مواد و فرآيندها، رويکردهای مفهومی و عملی در توسعه ی طراحی، ب ...

ادامه نوشته

ظهیرالدوله: بزم خاموش بزرگان فرهنگ و هنر

مقدمه: آرامستان و نحوه نگرش نسبت به مرگ در مباني ديني ما، برخورد با مردگان اصول و سنت هاي خاص خود را دارد. هر كس كه از دنيا مي‌رود، مي ‌بايست با شرايط خاصي غسل و كفن و دفن شود. برگزاري مراسم خاص بزرگداشت اموات نيز در فرهنگ ما قدمتي ديرين دارد. همه اينها نيازمند محل و جايگاه خاصي است. گورستانها محل انجام اين اعمال شرعي ‌اند و از نگاه مردم گورستان ‌ها يا آرامستان‌ ها محل آرامش و سكون و يادآور خاطرات تلخ و شير ...

ادامه نوشته

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا