بام سبز؛ راهکاری برای آینده

مقدمه با افزایش توجه به توسعه زیرساخت‌های سبز درون شهری، مباحث مربوط به بام سبز و تکنولوژی‌های مختلف ساخت و اجرای آن در دو دهه اخیر گسترش فراوان داشته است. امروز در سراسر جهان گروه‌های مختلف علمی و حرفه‌ای تحقیقات و فعالیت های گسترده ای را در راه توسعه بام‌های سبز انجام می‌دهند و در این میان مرکز بام‌های شهر شفیلد، از فعال‌ترین موسسات در انگلستان و اروپا به شمار می‌رود. آنچه در ادامه می‌آید نگاهی است به فعا ...

ادامه نوشته

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا