آب در باغ های ایرانی – قسمت دوم

شيوه هاي نمايش آب در داخل باغ آب در باغها به سه صورت راكد، روان و فوراني نمايش داده مي شده است كه هر يك مفهومي خاص را تداعي مي كرده است؛ در هركدام از اين سه نحوه نمايش، ابزارها و تاسيسات ويژه اي را براي ارائه مقصود طراح بكار مي بردند راكد آبهاي راكد بطور طبيعي انعكاس دهنده تصاوير هستند و به دليل انعكاس پذيري خود عامل تعيين كننده اي در تركيب هستند . سطح آينه اي آنها محيط اطراف را مي پذيرد و سپس منعكس مي كند. ...

ادامه نوشته

آب در باغ های ایرانی – قسمت اول

آب يكي از اصلي ‌ترين عناصر شكل گيري باغ و شايد بي‌اغراق، مهمترين و حياتي ‌ترين عنصر آن است. آب با حضور خود در باغ طراوت‌، نشاط‌، حركت و زيبايي را می آفريند. نحوه ظهور و حضور آب در باغ بر اساس مفاهيم خاصي صورت مي‌پذيرد و توزيع آن نيز پيرو نظم و قاعده‌اي است كه از يك سو به ويژگي‌ هاي فيزيكي و فني آب و آبياري توجه كرده و از سوي ديگر مفهوم ‌واري، زيبايي‌شناسي، منظر‌سازي و معماري را مورد توجه قرار داده است. در ب ...

ادامه نوشته

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا