تجربه ژاپن

متن زیر بخشی از سخنرانی پروفسور "یان نوسوم"  است که در نشست زیبایی شناسی منظر شهری مورخ 1390/08/09 در موزه هنرهای معاصر ارائه گردید. شرح سخنرانی: اگر من بخواهم شناخت کاملی از ژاپن ارائه دهم، این کشور پهناور متشکل از سلسله کوه‌ها و جزایر متعدد با انسانهایی کاملا پایبند به آیین‌ها و فرهنگ‌های بومی است. آنچه را که در این بخش به آن می‌پردازیم راجع به حس مکان و جایگاه آن در ژاپن است. در این تصویر در نگاه اول نمی ...

ادامه نوشته

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا