پیاده راه حرم” طراحی منظر خیابان شمالی حرم حضرت عبدالعظیم” Reviewed by Momizat on . Rating:

پیاده راه حرم” طراحی منظر خیابان شمالی حرم حضرت عبدالعظیم”

نویسنده: علی عاشوری

چکیده
حرکت پیاده، طبیعی‌ترین، قدیمی‌ترین و ضروری‌ترین شکل جابه‌جایی انسان در محیط محسوب می‌شود که نقش اساسی در ادراک محیط  و ارتباط با آن دارد ولی به دلیل روند سلطه اتومبیل بر شهرها، حرکت پیاده به تدریج نقش طبیعی خود را از دست داده است. ظهور شهرسازی جدید در محدوده های تاریخی شهرهای ایران، شکل جدیدی از فضای شهری به نام خیابان را بوجود آورد که عدم تعریف و تشخص آن در ساختار شهر آن را به عنصر جداکننده بافت تاریخی و مدرن تبدیل کرد و مفاهیمی چون تسلسل فضایی- عملکردی و قلمرو از این محدوده ها رخت بربست و اولین مکان تجسم و تبلور خاطره تاریخی شهر قدیم از بار خود خالی شد و عدم تعریف این قلمرو مرزی به تضاد هر چه بیشتر بافت تاریخی و مدرن انجامید. از آنجا که این محدوده ها در شهر فضای گذار از دو ساخت متفاوت فضایی- اجتماعی اند لذا از یک سو نقش مفصل و مرتبه فضایی و از سوی دیگر مکانی برای درک مشترک شهر، کسب هویت اجتماعی و ثبت خاطره جمعی از شهر می باشند. در برخورد با این پدیده، در طول دو سه دهه گذشته نهضت پیاده گستری و توسعه فضاهای پیاده، بار دیگر در شهرسازی جهان مطرح شده است و یکی از سر فصل های اصلی آ ن ها در طرح های توسعه شهری شده است. ملاحظات تحقق این پارادایم تعریف نقش هویتی این فضاها در مقیاس سازمان فضایی شهر و نقش غالب اجتماعی- فرهنگی آن ها در مقیاس استخوان بندی اصلی شهر بوده و مدیریت منظر این فضاها با اهداف زیباشناختی، عملکردی و هویتی شرط لازم برای تحقق آن می باشد. علی الاصول تعریف صحیح ارزش این فضاها در ذات خود و نیز نقش آن ها در سلسله مراتب فضایی شهر میزان خطا در انتخاب الگوی راهبردی مداخله را کم خواهد کرد. بدین شرح هدف این تحقیق، بازتولید نقش و منظر پیاده راه ها در خاستگاه اجتماعی- فرهنگی معاصر ایران برای ایجاد پیوندی با معنا بین ارزش های قدیم و جدید شهر می باشد. این رویکرد دو نقطه قابل توجه دارد که برایند آن ها موجب برقراری ثبات در منظر شهر می گردد. اول اینکه پیاده راه ها با پذیرش فعالیت‌های گوناگون بخش های  یک جامعه وقوع زندگی اجتماعی و درک موقعیت انسانی را تداوم می بخشد و دوم اینکه سیما و منظر آن، شیوه مشترکی برای احراز هویت جمعی می باشد.

“دانلود فایل های پیوست مطلب”

—————————————————————————————–

Icon of پیاده راه حرم طراحی منظر خیابان شمالی حرم حضرت عبدالعظیم پیاده راه حرم طراحی منظر خیابان شمالی حرم حضرت عبدالعظیم (54.3 KB)

 &nbsp  &nbsp &nbspتعداد دانلود: 10

 &nbsp  &nbsp &nbspزمان آخرین دانلود: چهارشنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۷

——————————————————————————————

ارسال یک دیدگاه

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا