کتابشناسی باغ ایرانی – قسمت سوم Reviewed by Momizat on . مقدمه كتابشناسي ذيل ابتداي راهي است كه پژوهشكده نظر براي كتابشناسي كامل باغ ايراني در آن قدم برداشته است اين کار در گروهي متشکل از آقايان دکتر سيد امير منصوري، مقدمه كتابشناسي ذيل ابتداي راهي است كه پژوهشكده نظر براي كتابشناسي كامل باغ ايراني در آن قدم برداشته است اين کار در گروهي متشکل از آقايان دکتر سيد امير منصوري، Rating:

کتابشناسی باغ ایرانی – قسمت سوم

نویسنده: محمود تیموری

05
مقدمه
کتابشناسی ذیل ابتدای راهی است که پژوهشکده نظر برای کتابشناسی کامل باغ ایرانی در آن قدم برداشته است این کار در گروهی متشکل از آقایان دکتر سید امیر منصوری، مهندس وحید حیدر نتاج و احمد شفیعی انجام گرفته است. کتابشناسی کامل باغ ایرانی شامل تمامی کتابهای قدیم و جدید که به نحوی به معرفی باغ ایرانی، نمونه های خاص، کاشت گیاهان در باغ، عناصر باغ یا سایر موضوعات مرتبط پرداخته اند، شامل مقالاتی که صاحبنظران در این باب نوشته اند و در نهایت شامل تمام کتابها یا سفرنامه های خارجی خواهد بود که در مقوله باغ ایرانی به ارائه مطلب پرداخته اند.
لذا در مرحله اول کتابهای مرتبط فارسی معرفی گشته اند، امید است که کتابشناسی حاضر راهنمای پژوهشگران باغ ایرانی بوده و سبب سهولت دسترسی به منابع مربوطه گردد.

۵۰٫ فریه، ر. دبلیو. هنرهای ایران.، ترجمه پرویز مرزبان._ چاپ اول ._ تهران : نشر فرزان روز، ۱۳۷۴٫
این کتاب از ۲۰ فصل و ۳۴۲ صفحه تشکیل شده و تمامی تصاویر کتاب رنگی و با کیفیت مطلوب می باشد. در بخش معماری از باغهای هشت بهشت، چهل ستون و فین، در بخش نقاشی از باغهای چهل ستون، هشت بهشت، چهارباغ، همچنین در بخش کاشیکاری از باغ ارم شیراز نام برده است. در صفحه ۱۶۲نیز توضیح مختصری در مورد باغ دوره صفویه داده است.

۵۱٫ کارنگ، عبدالعلی. آثار باستانی آذربایجان : آثار و ابنیه تاریخی شهرستان تبریز._ چاپ دوم._ تهران : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و نشر راستی نو، ۱۳۷۴٫
منظور نظر ما از این منبع، جلد اول آن می باشد و اما جلد دوم، آثار باستانی شهرستانهای استان آذربایجان را ذکر کرده که مطلبی در مورد باغ در آن یافت نشد. جلد اول از ۷۳۶ سفحه تشکیل شده که تصاویر آن سیاه و سفید می باشد. در فصل عمارات تبریز و از صفحه ۱۴۳ تا ۱۷۵ از باغها و بناهای باغی استخر شاه یا شاه گلی، شمال، صاحب آباد، صفا، ربع رشیدی، شمس العماره و هشت بهشت نام برده و هر یک را شرح داده است.

۵۲٫ کخ، ابا. معماری هند در دوره گورکانیان.، مترجم حسین سلطانزاده ._ چاپ اول._ تهران : دفتر پژوهشهای فرهنگی، ۱۳۷۳٫
این کتاب از ۱۴۰ صفحه تشکیل شده است و با توجه به عنوان کتاب به معماری هند در دوره گورکانیان اشاره شده است. به همین منظور در هر قسمت از این کتاب به یکی از پادشاهان این دوره از قبیل بابر، همایون، اکبر،‌ جهانگیر، شاه جهان و اورنگ زیب پرداخته و بناهای مربوط به آنها را توضیح داده است. قسمتی از هر بخش به باغسازی در زمان آن پادشاه اشاره دارد. بیشتر تصاویر کتاب سیاه وسفید می باشند و چند عکس رنگی از بناهای معروف هند آورده شده است.

۵۳٫ کخ، هایدماری. از زبان داریوش.، ترجمه پرویز رجبی._ چاپ سوم._ تهران : نشر کارنگ، ۱۳۷۷٫
کتاب حاضر از ۱۰ فصل و ۳۵۲ صفحه تشکیل شده است و در فصل هشتم بخش اول به موضوع زمینهای کشاورزی و باغها پرداخته و بیشتر به تصور باغهای زمان هخامنشی و آثار و نشانه های آن، همچنین طریقه آبیاری، حفر قنوات و وحشگاههای سلطنتی اشاره کرده است. در صفحه ۹۳ پلان کاخهای پاسارگاد و باغها و جویهای آن و در صفحه ۳۱۱ تصویر شماتیک طرح یک قنات ترسیم شده است.

 ۵۴٫ کلاویخو، گنزالس. سفرنامه کلاویخو.، ترجمه مسعود رجب نیا._ چاپ دوم ._ بی م (تهران) : انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۶٫
این کتاب ارزشمند از ۳۷۸ صفحه و هفده فصل تشکیل شده است. در هرفصل بخشی از مسیر قادس تا سمرقند توصیف شده است. از فصل هفتم تا دهم (خوی تا نیشابور) به ایران آن زمان پرداخته است. در فصول یازدهم تا شانزدهم که به سمرقند و پادشاهی تیمور اشارده دارد به توصیف دقیق رویدادها و مشاهدات پرداخته و به باغهای دلگشا، نو و چنار اشاره کرده است و از صفحه ۲۲۸ به توصیف باغ دلگشا پرداخته است.

۵۵٫ کمپفر، انگلبرت. سفرنامه کمپفر.، ترجمه کیکاووس جهانداری._ چاپ دوم._ تهران : خوارزمی، ۱۳۶۰٫
کتاب از ۱۶ بخش و ۲۸۵ صفحه تشکیل شده است. در دو فصل ۱۲ اصفهان پایتخت ایران و ۱۳ کاخها و باغهای اصفهان به موضوع باغ و توصیف دقیق و جامع باغهای چهلستون، خلوت، انگورستان گلستان، اوج مرتبه، بلبل یا هشت بهشت، هزارجریب، باغ طویله، عالی قاپو و چهار باغ پرداخته است (از صفحه ۱۹۵ تا ۲۲۰). همچنین در کل کتاب نقاشی های قدیمی مربوط به بناها با کیفیت مطلوب وجود دارد و در صفحه ۱۹۲ و ۱۹۳ تصاویر کاخها و باغهای سلطنتی از نمای دور و تخت صفه وجود دارد.

۵۶٫ کورکیان، ا.م و سیکز، ز.پ. باغهای خیال : هفت قرن مینیاتور ایران.، ترجمه پرویز مرزبان ._ چاپ اول ._ تهران : نشر فرزان روز،‌ ۱۳۷۷٫
این کتاب از ۱۲ بخش و ۲۴۰ صفحه تشکیل شده و در آن نقاشی های مینیاتور در سبکهای مختلف همراه شرحهای آنها وجود دارد. در صفحات ۳۰، ۴۵، ۵۸و۸۳ تصاویری در رابطه با باغ وجود دارد همچنین در فصل باغهای بیابان از صفحه ۵۸ تا ۶۰ در رابطه با مفاهیم باغ ایرانی و نمود آن در نقاشی های مینیاتور مطالبی بیان شده است. کلیه تصاویر کتاب رنگی و با کیفیت مطلوب می باشند.

۵۷٫ کیانی، محمد یوسف. معماری ایران (دوره اسلامی) : فهرست بناها (جلد دوم) ._ بی م : سحاب، ۱۳۶۸٫
کتاب از ۱۶ فصل و ۳۶۵ صفحه تشکیل شده است. هر فصل به یک نوع بنا اختصاص دارد و در آن فصل به ترتیب در هر شهر بنای مورد نظر با موقعیت جغرافیایی، قدمت و تاریخ ثبت ذکر شده است. همچنین تعدادی عکس از هر نوع بنا آورده شده که همگی سیاه و سفید می باشد. در فصل دهم که به کاخها اختصاص دارد، باغها نیز بنیان شده و تصاویری از کاخ صفی آباد بهشهر، باغ عفیف آباد، قصر قاجار تهران، نارنجستان شیراز، پلان باغ دولت آباد یزد، باغ شمال تبریز و باغ تخت شیراز آمده ولی عکسها دارای کیفیت خوبی نیستند. در انتهای کتاب فصلی جداگانه مربوط به کتابشناسی معماری و شهرسازی ایران تألیف آقای حسین سلطانزاده وجود دارد.

۵۸٫ کیانی، محمد یوسف. ایران : معماری و شهرسازی به روایت تصویر._ چاپ اول ._ بی م (تهران): انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۲٫
این کتاب از ۳۹۲ صفحه تشکیل شده که : سه بخش تصاویر رنگی، سیاه و سفید و پیوستها قابل تقسیم بندی است. بخش سیاه و سفید بیشتر مربوط به ایران قدیم و از منابع گذشته، سفرنامه ها و نقاشی های قدیمی تهیه شده است که تمامی تصاویر کتاب کیفیت خوبی دارند. از صفحه ۲۵۷ تا ۲۹۰ شرح مختصر عکسهای رنگی آمده و در قسمت انتهایی منابع تصاویر سیاه و سفید و کتابشناسی معماری و شهرسازی ایران اثر مهندس حسین سلطانزاده و مارتین چارلزورث عرضه شده است.

۵۹٫ لاکهارت، لارنس. انقراض سلسله صفویه.، ترجمه اسماعیل دولتشاهی._ تهران : بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۴٫
این کتاب از ۳۶ فصل و ۶ ضمیمه و ۶۸۷ صفحه تشکیل شده و فاقد تصویر است. از صفحه ۵۶۳ تا ۵۶۶ به توصیف مختصری از دو باغ هزار جریب و فرح آباد پرداخته شده است. در شرح خود بیشتر به مسایل جغرافیایی توجه کرده و طریقه تأمین آب این باغها را شرح داده است.

۶۰٫ ما فروخی اصفهانی، مفضل بن سعد. ترجمه محاسن اصفهان : از عربی به فارسی.، ترجمه حسین بن محمد بن ابی الرضا علوی آوی._ تهران : شرکت سهامی چاپ، ۱۳۲۸٫
این کتاب از ۱۴۶ صفحه تشکیل شده و مترجم آنرا به هشت فصل تقسیم کرده. ترجمه فارسی کتاب از جهت عبارت متکلف است و انشاء آن زیاد طبیعی و ساده نیست. همچنین در کتاب اشعار فراوان آمده و فاقد عکس می باشد. در فصل دوم که درباره نواحی و تفرجگاهها می باشد توصیفاتی آورده شده، مخصوصاً در صفحات ۲۶ تا ۲۸ درباره چهارباغ، فلاسان، احمد سیاه، بکر وکاران توضیحاتی آمده است.

۶۱٫ مستوفی بافقی،‌ محمد مفید. جامع مفیدی.، به کوشش ایرج افشار._ تهران : اسدی، ۱۳۴۰٫
این کتاب از ۳ جلد تشکیل شده است. جلد اول به تاریخ یزد از عهد اسکندر تا امیر تیمور گورکان و جلد دوم به پس از آن تا شاه سلیمان صفوی و جلد سوم که مهمتر از ۲ جلد دیگر است به شرح احوال رجال و وصف نواحی یزد از لحاظ تاریخی و جغرافیایی اختصاص یافته است. در جلد اول به ترتیب در صفحات ۸۵، ۱۳۴ و ۱۳۳، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۷۷ از باغات عزآباد، ابوسعیدی، ساباط، باغ و کوشک تفت و نعمت آباد، لایستان و مکرانیان نام برده و توضیح مختصری درباره هر یک داده است. در جلد سوم، مقاله چهارم، گفتار سوم مزارع وباغات را آورده و از صفحه ۶۷۳ تا ۶۹۵ به ذکر باغهای مهرآباد، عیشاباد، فردوس، شاه، ساباط، سیبک، شاه نگار، عشرت آباد، سعدآباد، دیوانخانه، دلگشا، دولتخانه و خلیل آباد پرداخته و پس از شرح کوتاه اشعار زیبایی در وصف هر یک آورده است. کتاب فاقد عکس می باشد.

۶۲٫ مصطفوی، سید محمد تقی. اقلیم پارس : آثار تاریخی و اماکن باستانی فارس._ چاپ دوم._ تهران : انجمن آثار ملی و نشر اشاره، ۱۳۷۵٫
این کتاب از ۶ فصل و ۵۹۶ صفحه تشکیل شده است. در فصل دوم و از صفحه ۷۴ تا ۷۶ به باغهای معروف شیراز : جهان نما، باغ تخت، پارک سعدی، دلگشا، ارم، خلیلی و عفیف آباد یا گلشن اشاره کرده و شرح مختصری بر هر یک ذکر گردیده است. تصاویر کتاب تماماً سیاه وسفید می باشند و از حدود صفحه ۲۵۹ تا ۲۶۵ چند تصویر از باغهای نارنجستان، باغ تخت، دلگشا و ارم آمده است.

۶۳٫ مصطفوی، سید محمد تقی. نگاهی به هنر معماری ایران. _ بی م‌ (تهران) : انتشارات شرکت سهامی سیمان تهران، بی تا (۱۳۴۶).
کتاب از ۵ بخش و ۱۰۳ صفحه تشکیل شده است و در هر بخش کتاب به طور مجزا به معماری دوره های پیش از هخامنشی، دوره هخامنشی، عهد ساسانی، معماری اسلامی تا عهد قاجاریه و معماری صد سال اخیر پرداخته شده است. در هر بخش تصاویر سیاه و سفید و رنگی از بناهای مربوطه به آن دوره آورده شده است. در صفحه ۸۵ و ۸۶ درباره کاخها و باغهای سلطنتی دوره صفویه توضیحات کلی و مختصر آمده است.

۶۴٫ معیرالممالک، دوستعلی خان. یادداشتهایی از زندگانی خصوصی ناصرالدین شاه._ چاپ سوم._ تهران : نشر تاریخ ایران، ۱۳۷۲
کتاب از ۱۲۰ صفحه تشکیل شده است و در عین پرداختن به رویدادهای زندگانی ناصرالدین شاه در فصل شرحی از باغهای شاهی از صفحه ۴۷ تا ۵۳ به باغهای دوشان تپه، سلطنت آباد، قصر یاقوت، عشرت آباد، عیش آباد، باغ شاه، صاحبقرانیه، سرخه حصار و قصر فیروزه اشاره دارد. در شرح باغها به جایگیری و توصیف بناهای آنها توجه بیشتر شده است.

۶۵٫ موزه هنرهای معاصر تهران. باغ ایرانی : حکمت کهن،‌ منظر جدید.، چاپ اول.- تهران : انتشارات موزه هنرهای معاصر تهران و موسسه توسعه هنرهای تجسمی، ۱۳۸۳
کتاب شامل دو بخش عمده حکمت کهن و منظر جدید و ۳۰۳ صفحه می باشد که بخش اول آن تا صفحه ۴-۲ مقالاتی درباره باغهای ایرانی آورده شده است که شامل چهارباغ، باغ چهلستون، باغ هشت بهشت، باغ فین، باغ فرح آباد، باغهای اشرف،‌ باغ ارم، باغ جهان نما، باغ گلشن، باغ دولت آباد،‌ باغ مصلی، باغ شاه گلی و باغ شاهزاده می باشد. کتاب دارای تصاویر و پلانهای خوبی از باغهای یاد شده است.

۶۶٫ نراقی، حسن. آثار تاریخی شهرستانهای کاشان و نطنز._ بی م (تهران) : انتشارات انجمن آثار ملی، بی تا (۱۳۴۸).
کتاب از ۶ فصل و ۳۵۰ صفحه تشکیل شده است. در فصل دوم، بخش دوم و از صفحه ۵۲ الی ۹۳ درباره چشمه سلیمانیه و باغ شاه فین توضیحات مفصلی آورده شده است. در کل کتاب تصاویر سیاه و سفید قطع کوچک از اماکن و بقاع مورد بحث ذکر شده است.

۶۷٫ نراقی، حسن. تاریخ اجتماعی کاشان._ تهران : انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۵٫
کتاب از ۸ بخش و ۳۸۷صفحه تشکیل شده است. در بخش سوم و در قسمت آثار و ابنیه شاه عباس در کاشان، خیلی کوتاه به باغشاه فین و باغ تاج آباد اشاره کرده است. ۲  تصویر نیز از نمای خارجی سر در باغ فین و بنای شتر گلوی عباسی در صفحات ۲۵۸ و ۲۶۹ کتاب آورده است که سیاه و سفید هستند.

۶۸٫ نصیر حسینی (فرصت لدوله شیرازی)، سید محمد. آثار العجم : در تاریخ و جغرافیای مشروح بلاد و اماکن فارس.، به کوشش علی دهباشی._ تهران : فرهنگسرا. ۱۳۶۲٫
این کتاب از ۶۰۴ صفحه تشکیل شده و فاقد عکس می باشد. در فصل بساتین شیراز و از صفحه ۵۰۶ تا ۵۲۳ از باغهای زیادی نام برده و بیشتر به نام صاحبان و بانیان باغها جغرافیای آنها اشاره کرده است.

۶۹٫ نیرنوری، حمید. سهم ایران در تمدن جهان._ تهران : فردوس، ۱۳۷۹٫
کتاب از ۸ فصل و ۵۹۰ صفحه تشکیل شده است و کلاً به سهم ایران در هشت عنصر تمدن جهان که عبارتند از سهم مادی، دولت، دین، حکمت و فلسفه، علم، هنر، ادبیات، اخلاق و آداب پرداخته است. در فصل اول ودر بخش اختراعات و ابداعات در امر کشاورزی به کاریز یا قنات و طرز کندن آن اشاره کرده است. همچنین در بخش دیگری از صفحه ۲۸ تا ۳۰ به طور اخص به موضوع باغ های ایرانی پرداخته است و در این بخش بیشتر به جایگاه باغ درنظر ایرانیان و گفته های بعضی سیاحان اشاره کرده است که در عین کوتاهی جامع می باشد.

 ۷۰٫ ویلبر، دونالد. باغهای ایران و کوشکهای آن.، ترجمه مهین دخت صبا._ تهران : ‌بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۴۸٫
این کتاب از ۷ فصل و ۲۷۵ صفحه تشکیل شده است. در فصل اول درباره باغهای ایران و تأثیر توصیفات بهشت و علاقه ایرانیان به آن صحبت شده است. در فصل دوم به باغهای تیموری از تیمور تا بایر پرداخته شده است و در فصل سوم جایگاه شهر سلطنتی اصفهان در دوران صفویه مورد بررسی قرار گرفته است در ادامه و در فصل چهارم باغهای کرانه دریای خزر در دوران صفویه و ادوار بعد از آن بررسی شده و در فصل پنجم به باغهای سلطنتی در تهران اشاره شده است. فصل ششم کتاب شیراز را مهد باغهای زیبا و زادگاه شعرا معرفی می نماید و در فصل هفتم به عنوان تتمه مطالب به باغهای ایران در شمال و جنوب پرداخته است که مجموعاً کتاب را تبدیل به یک منبع مفید باغ ایرانی کرده است.

۷۱٫ ویلبر، دونالد و گلمبک، لیزا. معماری در ایران و توران.، ترجمه کرامت ا… افسر و محمد یوسف کیانی._ چاپ اول._ بی م (تهران) : سازمان میراث فرهنگی، ۱۳۷۴٫
این کتاب از ۱۰ فصل و ۱۰۰۰ صفحه تشکیل شده است و تصاویر و پلانها و نقشه های سیاه و سفید و رنگی از بناهای تیموریان در انتهای کتاب آمده است. در فصل هشتم و از صفحه ۲۳۹ تا ۲۵۱ و تحت عنوان باغها و ساختهای باغی به بحث باغ اشاره دارد و کاخها و کوشکهای شهرهای سمرقند، هرات، تبریز و یزد را نام برده و توصیف کرده و در ضمن مبحثی را به چادر و نحوه اقامت تیموریان در چادر اختصاص داده است.

۷۲٫ ویلیامز جکسن، آبراهام و. سفرنامه جکسن : ایران درگذشته و حال._ چاپ اول ._ تهران : انتشارات خوارزمی، ۱۳۵۲٫
این کتاب از ۲۸ بخش و ۵۴۳ صفحه تشکیل شده که تمامی تصاویر کتاب سیاه و سفید می باشد. کتاب مربوط به سفر جکسن به ایران و به ترتیب از شهرهای ارس، تبریز، ارومیه، همدان، اصفهان، شیراز، یزد، تهران و مازندران می باشد. در صفحات ۳۱۴ و ۳۱۳ از هشت بهشت و چهار باغ نام برده و مختصری توصیف کرده است و در صفحات ۳۷۹ و ۳۷۸ باغ تخت شیراز را شرح داده است.

۷۳٫ هردوگ، کلاوس. ساختار شکل در معماری اسلامی ایران و ترکستان.، ترجمه محمد تقی زاده مطلق ._ چاپ اول ._ تهران : نشر بوم، ۱۳۷۶٫
این کتاب از ۱۸ بخش و ۷۲ صفحه تشکیل شده است و هدف هردوگ از این کتاب بررسی بناهای عمومی و خصوصی شهرهای اسلامی ایران و ترکستان است. در این کتاب به شکل، طرح، عکس و درسنامه بودن آنها تأکید شده است بنابراین در هر قسمت تصاویر زیبا، پلانها، مقاطع و ترسیمات آگزنومتریک زیادی از بنای مربوط آورده شده است. در دو فصل خانه با باغ (نائین) صفحه ۴۶ و سه باغ (یزد، کاشان، شیراز) به موضوع باغ اشاره دارد. در فصل خانه با باغ بیشتر ویژگی های ساختاری طراحی خانه بررسی شده و در فصل سه باغ دولت آباد، فین و دیوانخانه مفاهیم باغ و شرح پلانها و تصاویر به طور کوتاه مورد توجه قرار گرفته است.

۷۴٫ هولتسر، ارنست. ایران در یکصد و سیزده سال پیش : بخش نخست اصفهان.، ترجمه محمد عاصمی._ بی م (تهران) : مرکز مردم شناسی ایران (وزارت فرهنگ)، بی تا ۱۳۵۴٫
این کتاب از ۳۵۲ صفحه تشکیل شده و بخش عمده آن عکسهایی است که نگارنده در طول ۲۰ سال اقامت در اصفهان از اواخر سال ۱۸۶۳ گرفته است. در صفحات ۱۰۱، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۱۱ و ۱۱۲ تصاویری از چهارباغ آمده و به ترتیب از صفحه ۱۷۱ تا ۱۸۵ عکسهایی از چهلستون، آیینه خانه، هشت بهشت، هفت دشت، باغ زرشک و باغ ایرانی وجود دارد. در بخش مطالب کتاب بیشتر به زندگی اجتماعی مردم آن زمان پرداخته شده ولی در قسمتی که هولتسر بر عکسها شرح کوتاهی نوشته از صفحه ۷۸ تا ۸۴ تصاویر بالا را توضیح داده است که مطالب نسبتاً مفیدی می باشد.

۷۵٫ یاقوت حموی بغدادی، یاقوت بن عبدا… . معجم البلدان.، ترجمه علینقی منزوی._ چاپ اول._ تهران : سازمان میراث فرهنگی، ۱۳۸۰٫
اصل این کتاب مرجع عربی و در ۵ جلد می باشد که ترجمه جلد اول آن انتشار یافته است. این کتاب فرهنگ جغرافیایی بزرگی است که به ترتیب حروف الفبا با نام جایگاهها مرتب شده است. یاقوت در این کتاب پس از آوردن نام جایگاه، ویژگیهای محلی، تعیین طول و عرض جغرافیایی و تعیین فاصله آن تا جایگاههای بزرگتر، شهرها و روستاهای پیرامون آن، محصولات کشاورزی، صنایع، آثار باستانی سده های پیشین که باقی مانده، مردان بزرگ، پیشامدهای بزرگ، آداب و رسوم و تاریخچه سیاسی و مذهبی را تا آنجا که بدست آورده یاد می کند. در این ترجمه تا پایان همزه از کتاب معجم البلدان ذکر گردیده.

۷۶٫ یخکشی، علی . مقدمه ای بر پارکهای ملی و جنگلی ایران._ تهران : انتشارات دانشگاه تهران، بی تا.
این کتاب از ۸ فصل و ۱۳۵ صفحه تشکیل شده است. در فصل دوم و بخش تاریخچه پارکسازی در ایران از صفحه ۱۲ تا ۱۵ به تاریخ باغسازی در ایران و دوره های مختلف آن اشاره کرده است.

“دانلود فایل های پیوست مطلب”

—————————————————————————————–

Icon of كتابشناسي باغ ايراني - قسمت سوم كتابشناسي باغ ايراني – قسمت سوم (94.8 KB)

 &nbsp  &nbsp &nbspتعداد دانلود: 9

 &nbsp  &nbsp &nbspزمان آخرین دانلود: یکشنبه, ۱۵ فروردین ۱۳۹۵

——————————————————————————————

ارسال یک دیدگاه

| ترجمه شده توسط وبسایت هیــگز | ذره ی خدا

بازگشت به بالا