سخن سردبیر نشریه شماره ۱

سخن سردبیر نشریه شماره ۱

سخن سردبیر شنبه, ۱ اردیبهشت ۱۳۸۶ بدون دیدگاه

“هیچ تجربه انسانی در ابتدا کامل نیست.” انگیزه شکل گیری فضایی برای تبادل افکار، دیدگاه ها و مطالب در موضوع معماری منظر به اواسط سال ۱۳۸۵ باز می گردد. با تشکیل انجمن های علمی – دانشجویی معماری منظر در دانشگاه های تهران، شهید بهشتی و تربیت مدرس، ایده انجام فعالیت های مشترک در قالب همکاری …

تاریخ معماری منظر

تاریخ معماری منظر

تاریخ منظر شنبه, ۱ اردیبهشت ۱۳۸۶ بدون دیدگاه

مقدمه: معماری منظر هنر و دانشی جدید، نوپا و نا آشنا است که از تلفیق و آمیزش علومی مختلف پدید آمده و با توجه به موفقیت آن در طراحی و توجه به فضاهای محیطی و بیرونی افراد و همچنین نیاز به ایجاد حس زیبایی در فضاهای شهری، در چند دهة اخیر موفقیتی ویژه و ممتاز …

معماری منظر چیست؟

معماری منظر چیست؟

مبانی نظری منظر شنبه, ۱ اردیبهشت ۱۳۸۶ بدون دیدگاه

معماری منظر رشته ای است که از لحاظ آموزش آکادمیک در کشور ما عمر کوتاهی دارد و هنوز جایگاه واقعی خود را در فرهنگ عمومی و جامعه حرفه ای به دست نیاورده است. علت این امر را می توان در عدم ارائه تعریفی جامع از آن برای عموم، مشخص نبودن حوزه فعالیت آن و تداخل …

در آمدی بر موضوع “منظر، انسان، جامعه”

در آمدی بر موضوع “منظر، انسان، جامعه”

انسان، جامعه و منظر شنبه, ۱ اردیبهشت ۱۳۸۶ بدون دیدگاه

پرسش: قرار است این مطلب آغاز و درآمدی باشد بر موضوع منظر و ارتباط آن با انسان و جامعه. اما پیش از هر چیز این پرسش به ذهن می آید که آیا در حالی که موضوع “منظر” خود موضوع چندان مشخص و معینی نبوده و این مساله از نوپا و ناشناس بودن آن (خصوصاً در …

مصاحبه با آقای مهندس شیبانی، مدیر گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی

مصاحبه با آقای مهندس شیبانی، مدیر گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی

مصاحبه شنبه, ۱ اردیبهشت ۱۳۸۶ بدون دیدگاه

معماری منظر را چگونه تعریف می کنید؟ فضای زیست انسانی دارای دو بخش فضای بسته و فضای باز است. به آن قسمت از فضای باز که در آن زندگی و حیات اتفاق می افتد فضای بیرونی می گوییم. در حقیقت معماری منظر نقش طراحی فضای باز یا فضای بیرونی را در محیط زندگی دارد. این …

سمینار همگام با معماری منظر

سمینار همگام با معماری منظر

گزارش شنبه, ۱ اردیبهشت ۱۳۸۶ بدون دیدگاه

سمینار “همگام با معماری منظر” از سلسله سمینارهای هفته پژوهش با هدف معرفی انجمن معماران منظر آمریکا و زمینه های فعالیت آن در روز دوشنبه، چهارم دیماه، در تالار شهید دلبری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در ابتدا آقایان امیر سمیاری و امین ماهان (دانشجویان معماری منظر ورودی ۱۳۸۴) به معرفی …

معماری منظر باغ های تاریخی بهشهر و قلمرو آن

معماری منظر باغ های تاریخی بهشهر و قلمرو آن

پایان نامه شنبه, ۱ اردیبهشت ۱۳۸۶ بدون دیدگاه

اولین پایان نامه ای که در دوره کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران، تدوین و دفاع شد، بر بستری از عناصر تاریخی، فرهنگی، ادبی، هنری و طبیعی شکل گرفته است. هر یک از این عناصر، نقش متفاوت و در عین حال، مکملی را در فضای پایان نامه برعهده گرفته اند که انگیزه های اصلی انتخاب …