• سخن سردبیر نشریه شماره ۷۶
    سخن سردبیر

    سخن سردبیر نشریه شماره ۷۶

    به نام پروردگار زیبایی ها درود به چه شتابی می رود… زمان را می گویم. چشم بر هم می گذاری و باز که می کنی، می بینی ایستگاه  آخر است. آری ، این لحظه ،در این سال و این شماره ، ایستگاه آخری است که از دانشگاه شهید بهشتی میزبان شما هستیم. قطار نشریههمچنان پر …

  • رو به سوی چشمه
    باغ ایرانی

    رو به سوی چشمه

    مقدمه: گرایش و تمایل به آب و ستایش آن از دیرباز به شکل های گوناگون وجود داشته است. در باغ ایرانی صورت های مختلف حضور آب ،شرط زیبایی منظر است. علیرغم یک گمان نادرست که توجه به آب در باغ ایرانی را به اقلیم خشک ناحیه مرکزی ایران نسبت داده اند، تصور باغ ایرانی به …

  • سردر و مناره مسجد جامع، نشانه ای در منظر شهری سمنان قدیم
    منظر شهری

    سردر و مناره مسجد جامع، نشانه ای در منظر شهری سمنان قدیم

    چکیده: عناصر معماری گاه در مقیاس خود آن بنا دیده و تحلیل می شوند و گاه در مقیاس بسترشان. آن چه به عنوان بخش کالبدی منظر شهری مطرح است، مربوط به معماری تک تک ساختمان های سازنده کالبد شهر است . عناصر این ساختمان ها نیز در مقیاس شهر عمل می کنند. از جمله این …

  • آسمان در پس زمینه شهرهای کویری
    قرائت منظر

    آسمان در پس زمینه شهرهای کویری

    مقاله حاضر نتیجه مشاهدات و دریافت های سفر به شهر سمنان و گذر از بخشی از کویر مرکزی ایران است. آنچه در این مقاله به آن پرداخته می شود تلاشی است در جهت توصیف خصوصیات آسمان شهرهای کویری مانند سمنان و آنچه منظر این شهرها را از دیگر مناطق متفاوت می سازد. در شهرهای کویری …

  • نحوه ورود به چشمه علی دامغان
    سازمان فضایی

    نحوه ورود به چشمه علی دامغان

    چکیده: نحوه ورود به هربنا،همچون آغاز یک موسیقی،شروع یک فیلم و سرآغازیک کتاب است.همان طورکه تاثیرعمیقی که اولین صحنه ی یک فیلم  در اولین سکانس خود در ذهن مخاطب می گذارد ،اولین تصاویری که در لحظه ی ورود به بنا در ذهن نقش می بندد ،ازمهمترین عوامل تاثیرگذار در درک یک بنا از منظر مخاطب …

  • تشابه تکیه پهنه و تکیه ناسار در بازار سمنان
    فضای جمعی

    تشابه تکیه پهنه و تکیه ناسار در بازار سمنان

    انسان با قرار گرفتن در یک مکان به طور نا خوداگاه و گاه ، آگاهانه نشانه ها و خصوصیاتی از آن را به ذهن می سپارد که که با قرار گرفتن در سایر محیط ها در صدد قیاس  نشانه های مشابه بر می آید. بدین ترتیب برای مجموعه هایی که از ترکیب نقاط عطف و …

  • منظر مجازی در چشمه علی دامغان
    منظر فرهنگی

    منظر مجازی در چشمه علی دامغان

    در چشمه علی دامغان مخاطب به محض حضور در باغ به دلیل خود نمایی عنصر آب در آن، خود به خود به کناره ی استخر کشیده می شود؛ در این حین هرچه نزدیک تر می شود، انعکاس تصاویر در آب برای وی مشهودتر است. اینکه هر آنچه در افق دید ناظر وجود دارد؛ اعم از …

  • نمود اندیشه آیینی در کالبد معماری چشمه علی دامغان
    انسان، جامعه و منظر

    نمود اندیشه آیینی در کالبد معماری چشمه علی دامغان

    چکیده معماری باغ های ایرانی ضرورتا بسط و توسعه طبیعت به درون قلمرو ساخت بشر است .آماده سازی زمینه ای برای ادراک و تجربه ورزی و درک پنهان از عوامل سازنده آن است. معنای معماری ، نهفته در پاسخ ها و واکنش های کهنی است که توسط انسان و ادراکات حسی تداعی می شود ، …

  • نشانه در سمنان
    هنر، ادبیات و منظر

    نشانه در سمنان

    شهر،نشانه ،سفر دیدن هدف می خواست و شوق،سفری پر از تجدد، راه طی می شد در جست و جوی نقطه عطفی شاید تا ، نگاهی صرف آن شود، کویر و جاده،آبی و خاکی،سفید و سیاه ،تکراری و عجیب  و گاهی سراب . ایستگاه اول :استوانه ای پر از سایه ،درخت کهنسال در پس بنایی متخلخل،قرار …

  • رنگ در منظر چشمه علی دامغان
    عناصر و جزئیات منظر

    رنگ در منظر چشمه علی دامغان

    چکیده رنگ یکی از عناصر تشکیل دهنده منظر بوده و به نوعی از تعامل طبیعت و دست ساخت های انسان حاصل می گردد. بدین ترتیب علاوه بر این که از زندگی انسان ها تاثیر می پذیرند بر آن نیز تاثیر می گذارند. در این مقاله به بررسی موضوع رنگ در سمنان به عنوان منظریدر حاشیه …

  • بررسی چند نظرگاه در چشمه علی دامغان
    منظر راه

    بررسی چند نظرگاه در چشمه علی دامغان

    آنجا که نظرگاه دل درویش است – صد چشمه آب زندگانی بیش است. حافظ چکیده: مقاله حاضر نوشتاری است بر اساس مشاهدات و برداشت های نگارنده در سفر پژوهشی دانشجویان معماری منظر به شهر سمنان و دامغان در مهرماه سال ۱۳۹۰٫ هدف و تلاش بر آن بوده تا با نگاه و رویکردی منظری به توصیف …

سخن سردبیر نشریه شماره ۷۶

سخن سردبیر نشریه شماره ۷۶

سخن سردبیر دوشنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۹۱ بدون دیدگاه

به نام پروردگار زیبایی ها درود به چه شتابی می رود… زمان را می گویم. چشم بر هم می گذاری و باز که می کنی، می بینی ایستگاه  آخر است. آری ، این لحظه ،در این سال و این شماره ، ایستگاه آخری است که از دانشگاه شهید بهشتی میزبان شما هستیم. قطار نشریههمچنان پر …

رو به سوی چشمه

رو به سوی چشمه

باغ ایرانی دوشنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۹۱ بدون دیدگاه

مقدمه: گرایش و تمایل به آب و ستایش آن از دیرباز به شکل های گوناگون وجود داشته است. در باغ ایرانی صورت های مختلف حضور آب ،شرط زیبایی منظر است. علیرغم یک گمان نادرست که توجه به آب در باغ ایرانی را به اقلیم خشک ناحیه مرکزی ایران نسبت داده اند، تصور باغ ایرانی به …

سردر و مناره مسجد جامع، نشانه ای در منظر شهری سمنان قدیم

سردر و مناره مسجد جامع، نشانه ای در منظر شهری سمنان قدیم

منظر شهری دوشنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۹۱ بدون دیدگاه

چکیده: عناصر معماری گاه در مقیاس خود آن بنا دیده و تحلیل می شوند و گاه در مقیاس بسترشان. آن چه به عنوان بخش کالبدی منظر شهری مطرح است، مربوط به معماری تک تک ساختمان های سازنده کالبد شهر است . عناصر این ساختمان ها نیز در مقیاس شهر عمل می کنند. از جمله این …

آسمان در پس زمینه شهرهای کویری

آسمان در پس زمینه شهرهای کویری

قرائت منظر دوشنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۹۱ بدون دیدگاه

مقاله حاضر نتیجه مشاهدات و دریافت های سفر به شهر سمنان و گذر از بخشی از کویر مرکزی ایران است. آنچه در این مقاله به آن پرداخته می شود تلاشی است در جهت توصیف خصوصیات آسمان شهرهای کویری مانند سمنان و آنچه منظر این شهرها را از دیگر مناطق متفاوت می سازد. در شهرهای کویری …

نحوه ورود به چشمه علی دامغان

نحوه ورود به چشمه علی دامغان

سازمان فضایی دوشنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۹۱ بدون دیدگاه

چکیده: نحوه ورود به هربنا،همچون آغاز یک موسیقی،شروع یک فیلم و سرآغازیک کتاب است.همان طورکه تاثیرعمیقی که اولین صحنه ی یک فیلم  در اولین سکانس خود در ذهن مخاطب می گذارد ،اولین تصاویری که در لحظه ی ورود به بنا در ذهن نقش می بندد ،ازمهمترین عوامل تاثیرگذار در درک یک بنا از منظر مخاطب …

تشابه تکیه پهنه و تکیه ناسار در بازار سمنان

تشابه تکیه پهنه و تکیه ناسار در بازار سمنان

فضای جمعی دوشنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۹۱ بدون دیدگاه

انسان با قرار گرفتن در یک مکان به طور نا خوداگاه و گاه ، آگاهانه نشانه ها و خصوصیاتی از آن را به ذهن می سپارد که که با قرار گرفتن در سایر محیط ها در صدد قیاس  نشانه های مشابه بر می آید. بدین ترتیب برای مجموعه هایی که از ترکیب نقاط عطف و …

منظر مجازی در چشمه علی دامغان

منظر مجازی در چشمه علی دامغان

منظر فرهنگی دوشنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۹۱ بدون دیدگاه

در چشمه علی دامغان مخاطب به محض حضور در باغ به دلیل خود نمایی عنصر آب در آن، خود به خود به کناره ی استخر کشیده می شود؛ در این حین هرچه نزدیک تر می شود، انعکاس تصاویر در آب برای وی مشهودتر است. اینکه هر آنچه در افق دید ناظر وجود دارد؛ اعم از …

نمود اندیشه آیینی در کالبد معماری چشمه علی دامغان

نمود اندیشه آیینی در کالبد معماری چشمه علی دامغان

انسان، جامعه و منظر دوشنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۹۱ بدون دیدگاه

چکیده معماری باغ های ایرانی ضرورتا بسط و توسعه طبیعت به درون قلمرو ساخت بشر است .آماده سازی زمینه ای برای ادراک و تجربه ورزی و درک پنهان از عوامل سازنده آن است. معنای معماری ، نهفته در پاسخ ها و واکنش های کهنی است که توسط انسان و ادراکات حسی تداعی می شود ، …

نشانه در سمنان

نشانه در سمنان

هنر، ادبیات و منظر دوشنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۹۱ بدون دیدگاه

شهر،نشانه ،سفر دیدن هدف می خواست و شوق،سفری پر از تجدد، راه طی می شد در جست و جوی نقطه عطفی شاید تا ، نگاهی صرف آن شود، کویر و جاده،آبی و خاکی،سفید و سیاه ،تکراری و عجیب  و گاهی سراب . ایستگاه اول :استوانه ای پر از سایه ،درخت کهنسال در پس بنایی متخلخل،قرار …

رنگ در منظر چشمه علی دامغان

رنگ در منظر چشمه علی دامغان

عناصر و جزئیات منظر دوشنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۹۱ بدون دیدگاه

چکیده رنگ یکی از عناصر تشکیل دهنده منظر بوده و به نوعی از تعامل طبیعت و دست ساخت های انسان حاصل می گردد. بدین ترتیب علاوه بر این که از زندگی انسان ها تاثیر می پذیرند بر آن نیز تاثیر می گذارند. در این مقاله به بررسی موضوع رنگ در سمنان به عنوان منظریدر حاشیه …

بررسی چند نظرگاه در چشمه علی دامغان

بررسی چند نظرگاه در چشمه علی دامغان

منظر راه دوشنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۹۱ بدون دیدگاه

آنجا که نظرگاه دل درویش است – صد چشمه آب زندگانی بیش است. حافظ چکیده: مقاله حاضر نوشتاری است بر اساس مشاهدات و برداشت های نگارنده در سفر پژوهشی دانشجویان معماری منظر به شهر سمنان و دامغان در مهرماه سال ۱۳۹۰٫ هدف و تلاش بر آن بوده تا با نگاه و رویکردی منظری به توصیف …